AROMSA, 2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU'NU YAYINLADI

Aromsa, dünyaya sürdürülebilir lezzetler katma amacıyla geçekleştirdiği faaliyetlerini paylaştığı 2. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

 

1 Ocak 2019- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki üç yıllık dönemi kapsayan rapor, Aromsa’nın, dünya gündeminin ilk sırasında yer alan sürdürülebilirlik konusuna yaklaşımını, sürdürülebilirlik yolculuğundaki çalışmalarını ve vizyonunu ortaya koyuyor. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) standartları temel seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan raporda, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütleri, dönem performans sonuçları ve gelecek hedefleri yer alıyor.

 

Bu yıl 40. yılını kutlayan Aromsa, kurulduğu günden itibaren çevresel, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekliyor ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile uyumlu bir şekilde büyüme hedefini sürdürüyor. Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışan Aromsa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını her geçen gün daha da geliştirmeye, iş süreçlerinde iklim değişikliği risklerinin etkilerini değerlendirerek AR-GE ve sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik yatırımlarına devam etmeyi planlıyor.

 

Aromsa Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamı için:

https://www.aromsa.com.tr/assets/pdf/Aromsa-Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf