AVRUPA CAM AMBALAJ ÜRETİCİLERİ CO₂ SALINIMINI %50 AZALTACAK

Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri, yüzde 80 yeşil enerjiyle çalışan ilk hibrit elektrikli büyük ölçekli cam ergitme fırınını inşa etmek üzere bir araya geliyor. Her zaman yeni teknolojilerin takipçisi ve uygulayıcısı olan Gürallar Cam Ambalaj’ın da içerisinde yer aldığı 20 cam ambalaj üreticisi, tarihte ilk defa bir araya gelerek bu konsept üzerinde çalışacak ve proje için kaynaklarını seferber edecek.

 

 

Gürallar Cam Ambalaj’ın ülkemizi temsil ettiği Avrupa Birliği Cam Ambalaj Üreticileri Derneği’nin (FEVE) öncülüğünde tasarlanan "Geleceğin Fırını", cam ambalaj endüstrisinin karbonsuzlaştırma yolculuğunda önemli bir kilometre taşı görevi görecek. Mevcut fosil yakıtlı enerji kaynaklarının yerini alacak fırın, cam üretiminde toplam CO₂ emisyonunu %50 oranında azaltacak.


Avrupa’daki 150 cam üretim tesisinin bir kısmı şu anda elektrikli fırınla çalışıyor olsa da bunların çoğu küçük ölçekte ve yalnızca işlenmemiş hammaddeler ile üretim yapıyor; bundan dolayı da geri dönüştürülmüş camı neredeyse hiç kullanamıyor. İçinde Gürallar Cam Ambalaj’ın da bulunduğu cam ambalaj üretiminde söz sahibi ve çevreye önem veren firmalarsa daha fazla oranda geri dönüştürülmüş hammadde kullanabilmek amacıyla mümkün olan en çevreci yöntemlerden biri olan elektriğe yöneliyor. Bu yeni teknoloji ile endüstri, yüksek seviyelerde geri dönüştürülmüş cam kullanarak tek fırında günde 300 tondan fazla cam üretebilecek.

 
"Geleceğin Fırını"nı hayata geçirmek, önemli finansal altyapı ve insan kaynakları ile çok çeşitli uzmanlık gerektiren son derece iddialı bir proje. Bu sebepten ötürü Gürallar Cam Ambalaj’ın da içinde olduğu önemli cam ambalaj üreticilerinin teknik becerilerine ve en iyi mühendislerine ihtiyaç duyuluyor. Proje ayrıca Yenilik Fonu Finansman Programı yoluyla (ETS) Avrupa Komisyonu'nun desteğini almayı da hedefliyor. 


Gürallar Cam Ambalaj’ın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda desteklediği projede ilk fırının 2022 yılında tamamlanması planlanırken, ilk sonuçların 2023 yılında elde edilmesi öngörülüyor.


Hibrit Fırın Projesi Neden Önemli?
Günümüzde, cam ambalaj endüstrisinde elektriğin ana enerji kaynağı olarak kullanımı, geri dönüştürülmüş cam kullanılmayan küçük ölçekli fırınlarla sınırlı. Bu teknoloji, elektrikli fırınlarla mümkün olmayan yüksek oranlı geri dönüştürülmüş cam kullanımını mümkün kılacak.


Doğalgazın %80'ini yeşil enerji yani elektrik ile değiştirecek bu teknoloji, fırın emisyonunu %60 oranında ve bir cam ambalaj fabrikasının toplam CO2 emisyonunu yaklaşık %50 oranında azaltmaya yardımcı olacak.


Bu proje, tarihte ilk defa 20 cam ambalaj üreticisinin en iyi mühendislerini bir araya getirerek, böyle bir yeniliğin başarılabileceğini gösterecek. Bu hibrit teknolojinin esnekliği sayesinde, elektrik enerjisinde bir sorun yaşanırsa diğer enerji kaynaklarına geçiş yapılabilecek. Bu da üretimde hiçbir aksaklık olmayacağını garanti edecek.