DÖHLER DOĞAL RENKLENDİRİCİ ÇÖZÜMLERİ: Bir AR-GE Başarısı

 

 

Yiyecek ve içeceklerde kullanılan renklendiriciler, ürünün tadı ve özellikleriyle ilgili, tüketicideki ilk algıyı yaratan unsur olmasıyla, tüketicinin seçimlerinde önemli rol oynamaktadır. Öyle ki, gıda renklerinin tüketicilerde farklı duyguları tetiklediği de biliniyor. Örneğin yeşil renk tazeliği, beyaz renk doğallığı, sarı-turuncu renk ise vitamince zenginliği sembolize ediyor. Bu ilişki de renklendiricilerin tüketici tercihlerinde önemli rol oynadığını gösteren bir diğer nokta. Bunun yanında, özellikle son yirmi yılda yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre, bazı yapay renklendiricilerin insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin belirlenmesi ile birlikte doğal renklendiricilerin kullanımı da artmıştır. Renklendirici endüstrisi olarak bakıldığında, pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 3.7 milyar dolara ulaşması tahmin edilirken, 2027 yılında doğal renklendiricilerin pazar büyüklüğünün 3.2 milyar olacağı öngörülüyor.
 

Gıda endüstrisinde kullanımına izin verilen renklendiriciler mevzuatlarca tanımlanmış ve sıkı denetimler altındadır. Doğal renklendiriciler regülasyona göre iki ana başlık altında yer almaktadır. Bunlardan biri doğal kaynaklardan elde edilmesine rağmen üretim teknolojileri ile zengin renk pigment içeriği kazandırılan, E kodu ile tanımlanan doğal renklendiricilerdir. Diğeri ise doğal olarak yüksek konsantrasyonda renk pigmenti içeren doğal kaynaklardan fiziksel yöntemlerle elde edilebilen, dolayısıyla E kodu taşımayan, pancar ve siyah havuç suyu konsantreleri gibi renklendirici gıda olarak tanımlanan ürünlerdir.

Doğal renklendirici pazarında Türkiye’de ithal ürünlerin hakimiyeti uzun süre devam etmiştir. Bu durum Döhler’in Karaman Fabrikasında yapmış olduğu yatırım ile birlikte son yıllarda değişim gösteriyor. Özellikle Ar-Ge Merkezi çatısı altında başlatılan ürün geliştirme çalışmalarının, başarılı sonuçları ve cesurca alınan yatırım kararları ile birlikte ürün çeşitliliği arttırılmıştır. Döhler, yaptığı yatırımlar ile lokalde üretim yapan tek global renk tedarikçisi olarak Gıda Endüstrisinde önemli bir çözüm ortağı olduğunu göstermektedir.

 

Döhler, özellikle içecek endüstrisinde kullanılan siyah havuç suyu konsantresinin üretimi konusunda Türkiye’de en önde gelen üreticilerinden biri konumunda. Oluşturulan sözleşmeli tarım ağı ile hem ülkemiz çiftçisi destekleniyor hem de ülkemiz için önemli bir ihracat kalemi sağlanıyor. Oluşturulan sürdürülebilir üretim yapılandırılması Ar-Ge çalışmaları sonucunda antosiyanin (E163) ve betanin (E162) gibi katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ile bir sonraki seviyeye taşınmış ve yine Karaman Fabrikasında kurulan Renk Üretim Tesisi ile yeni ihracat kalemleri geliştirilmiştir. Yine uzun süren Ar-Ge çalışmaları ile aspir ekstraksiyon teknolojisi geliştirilmiş ve Türkiye’de bir ilk başarılarak, özellikle limonata ürünlerinde kullanılan renklendiricilerin başında gelen E kodsuz aspir ekstraktı üretimi gerçekleştirilmiştir. Afyon’da yürütülen sözleşmeli tarım uygulamaları ve tohum denemeleri ile kırmızı pancardan dünya standartlarında doğal renklendirici üretimleri gerçekleştirilmiştir. Tüm üretim süreçlerinin optimizasyonu Karaman Ar-Ge Merkezinde bulunan pilot üretim tesisi ile yapılarak endüstriyel üretimlerin standardizasyonu sağlanmıştır.

 

Özellikle pandemi süresince ortaya çıkan tedarik problemlerinden ötürü lokalde üretilen doğal renklendirici portföyünü geliştirmek amacı ile Ar-Ge çalışmaları yapılarak, bir yıldan kısa bir sürede bakır klorofil, kurkumin, annatto, paprika oleoresin ve spirulina gibi doğal renklendiricilerin üretim teknolojileri geliştirilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen bu yeni ürünlerin stabilite testleri ve uygulamaları İstanbul Ar-Ge merkezinde yapılarak standardizasyonları tamamlanmıştır. Yapılan Emülsiyon Hattı yatırımı ile yeni renklendiricilerin üretimleri 2022 itibari ile Karaman’da başlamıştır. Aynı hatta içecek endüstrisinde kullanılan ve daha önce ithal kalemler arasında yer alan bulut emülsiyonları üretimi için de Ar-Ge ekibi tarafından reçete geliştirme çalışmaları yapılarak üretim denemeleri devam etmektedir. Hedef, 2022 yılı içerisinde bu ürünleri Türkiye’de üretimlerinin başlamasıdır. Ayrıca yatırımın bir diğer parçası olarak yeni ürün geliştirme çalışmaları kapsamında özel çözüm ürünleri geliştirmek için karışım gıda renklendiricileri de üretilebilmektedir.

 

Karaman fabrikasında hem likit hem de toz doğal renklendirici üretimi yapabilen Döhler, son yatırımı ile beraber gıda endüstrisinde en çok kullanılan renklendirici olan karamel (E150c ve E150d) yerine kullanılabilecek, temiz etiketli renk malt ekstraktı üretimlerine de başlamıştır. Böylece hakkında birçok olumsuz araştırma sonucu bulunan ve kullanımı bazı ürünlerde regülasyonlar ile limitlerle sınırlandırılmış karamele alternatif bir renklendirici ürün portföyüne eklenmiştir.

 

Döhler yaptığı teknolojik yatırımlar ile, her alanda yenilikçi ve sektörün ihtiyacına cevap veren çözümleri pazara sunmayı hedeflemeye devam etmektedir. Bu anlamda, en yüksek kalitede ürettiği doğal toz renklendirici ürünlerine yeni bir kategori eklemiş ve mikronizasyon teknolojisini bünyesine de katarak 10 mikron partikül boyutunun altında, uygulamada homojen dağılan, daha hızlı çözünen ve az dozajda yoğun renklendirme gücüne sahip ince partiküllü toz renklendiricileri de portföyüne kazandırmıştır.

 

Döhler ayrıca yeni trendleri ve regülasyon değişikliklerini de yakından takip ederek, iş ortaklarına uygun çözümler geliştirmektedir. Yılın rengi olan “very peri” için Ar-Ge çalışmaları ile karışımlar geliştirmiş ve uygulama laboratuvarlarında, farklı ürün gruplarında performansları belirlenerek tanıtımları yapılmıştır. 2022 yılında özellikle toz hazır içecek sektörünü de etkileyen TiO2 yasağının öncesinde toz bulut çözümleri geliştirmiştir ve tanıtımları yapılmıştır.

 

Döhler Grup, hali hazırda içecek ve gıda endüstrisinde doğal renklendirici tedariği yapan bir firma iken, Türkiye’de doğal renklendirici üretimi yapan bir üs haline gelmiştir. Son beş yıllık dönemde yapılan Ar-Ge çalışmaları ve yatırımlar ile renk konsantresi üretimi ile başlayan hikaye ekstraksiyon, karışım ve son olarak emülsiyon üretim teknolojileri ile lokalde üretim yapan global bir renk tedarikçisine dönüşüm ile sonuçlanmıştır. Böylece hem yurtiçi hem de Rusya, Afrika, Orta Doğu pazarlarına hitap eden bir üretim üssü haline gelmiştir. Döhler, hayata kattığı yenilikçi fikirleri gerçekleştirerek, günden güne geliştirdiği portföyü ile B2B/B2C çözümler sunarak gıda endüstrisine inovatif katkılarda bulunmaya devam edecektir.