MAKALELER

 

 

2000'lerin başında henüz yarım milyar $ olan ambalaj ve ambalaj malzemesi ihracatı 2005'ten itibaren hızlı bir ivme ile yükselmiştir. 2005 yılında 4,8 milyar dolar büyüklüğü olan ambalaj sektörü ülke ekonomisinden daha hızlı büyüyerek, 2011 yılında 9 milyar dolar büyüklüğe ulaşmıştır. 

 
Sektörün ihracatında da benzer bir gelişme görülmektedir. 2008-2009 genel küresel kriz sırasında bir miktar duraksama görülen ihracat, 2010 yılında tekrar eski seviyesine yükselmiştir. Türkiye'de 2006'da 1,5 milyar dolar olan ambalaj ihracatımız, 2011'de 3 milyar dolara çıkmış durumdadır. Bugün ambalaj sektörü dünyada 180 ülkeye ihracat yapmaktadır. 2011'de en çok ambalaj ihraç edilen ülkelerin başında Almanya, İngiltere, Irak, Fransa, İran, Hollanda, İtalya, İsrail, Rusya ve Yunanistan gelmektedir. 
 
Sektörün ihracatının son 5 yılda ortalama %16 arttığı ve son yıldaki %24,4'lük artışı ve dünyada 180 ülkeye ihracat yapıldığı göz önüne alındığında, sektörün dış pazarlardaki rekabet gücünün iyi bir seviyede olduğundan söz edilebilir. Sektörümüzün ana stratejisi kendimizi daha çok küresel piyasalara tanıtma aynı zamanda da küresel piyasaları da daha yakından tanıma yönünde ağırlık kazanmaktadır. Türkiye'nin klasik ihraç pazarlarında yaşanacak bir daralmanın ambalaj ihracat potansiyelini engellememesi için var olan pazarlarda rekabet gücünü artırması ve yeni pazarlara açılması gerekmektedir. 
 
2011 yılı ambalaj sektörü ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde Almanya'ya yapılan 242,7 milyon dolar ihracat ile bu ülkenin bir numaralı ihracat pazarı olduğu görülmektedir. Almanya'yı sırasıyla İngiltere ve Irak izlemektedir. Ambalaj sektörü 2011 yılı ihracatının %56,6'sını Avrupa'ya gerçekleştirmiştir. 
2011 yılı ihracatı ambalaj türüne göre incelendiğinde en fazla ihraç edilen malzemenin %68.3 ile plastik ambalajlar olduğu; bunu %19.2 ile kağıt ve karton ambalajların, %10.2 ile metal ambalajların, %1.2 ile ahşap ve %1 ile cam ambalajların izlediği görülmektedir. 
 
Sektörün 2012 yılı ilk 3 aylık dış ticaret verileri bir önceki yılın ilk 3 aylık verileri ile karşılaştırıldığında, bu dönemde %4 artışla 719,5 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığı gözlenmektedir. En fazla ihracat yapılan ülke yine Almanya olmuştur. Bunu Irak ve İngiltere izlemektedir. 2012 yılının ilk 3 aylık döneminde de 2011 yılında olduğu gibi en fazla ihraç edilen malzemenin %66 ile plastik ambalajlar olduğu; bunu %21 ile kağıt ve karton ambalajların, %11 ile metal ambalajların, %1 ile ahşap ve %1 ile cam ambalajların izlediği görülmektedir. 
 
Görüldüğü gibi ihracatımızın önemli bir bölümü son derece yüksek standartları olan ve olgun pazar olarak tabir edebileceğimiz Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin komşu ve çevre ülkelerine yapılmaktadır. Ambalaj sektörünün pazar payını artırmak ya da yeni girmek istediği hedef pazarlarının arasında Kuzey ve Sahraaltı Afrika, Ortadoğu, Balkanlar ve Güney Amerika ülkeleri bulunmaktadır.
Sektörün büyüklüğünü gösterecek bir veri de Sanayi Odası (İSO) birinci ve ikinci 500 büyük şirket araştırmalarında yer alan ambalaj şirketleridir. 2011 yılında bu 1000 şirketten 53 tanesi ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirkettir. 2012 yılında ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Birinci 500 Büyük Şirket araştırmasında 29 ambalaj sanayi şirketi yer almıştır. Bu 29 şirketin 16'sı Ambalaj Sanayicileri Derneğimiz'in üyesidir. 
 
Ambalaj firmalarının tüm İSO 500 firmaları içindeki yeri incelendiğinde; ambalaj firmalarının tüm firmaların üretimden satışlarının %2,4; dönem karlarının %2; ihracatlarının %1,7 ve çalışan sayılarının ise %2,2'sini oluşturduğu görülmektedir.
Ambalaj sektörünün yıllık değişimine bakıldığında; İSO ilk 500'de yeralan firmaların sayısının aynı kaldığı; bu 29 firmanın gerçekleştirdiği üretimin yaklaşık %22; dönem karlarının yaklaşık %12 arttığı; ihracatlarının yaklaşık %1, çalışan sayılarının ise %18 oranında azaldığı görülmektedir. 
 
500 milyar dolar ihracat hedeflenen 2023 yılında ise sektör olarak hedefimiz; 
 
· İhracatımızı 10 milyar dolara çıkarmak, 200'ün üzerinde ülkeye ihracat yapmak,
 
· Türkiye'deki kişi başı ambalaj tüketimini ise yıllık olarak 300 doların üzerine çıkarmak; 
 
· 30 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğüne ulaşmak ve dünya pazarında giderek daha fazla yer almaktadır.
 
Sektörümüz, ülkedeki ve dış piyasalardaki imalat sanayindeki genişlemeye cevap verecek durumdadır.
 
Not: Ambalaj Sanayicileri Derneği’ne bu makaleyi bizimle paylaştıkları için teşekkür ederiz.
 
 
 

DİĞER MAKALELER