RÖPORTAJLAR

 

Ambalaj Makinecileri Derneği Başkanı Saner SAN:

“AMD’NİN HEDEFİ, ÜYELERİNİN DÜNYA ÇAPINDA BİLİNİR OLMASI”

 

Saner Bey, öncelikle yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz. Ambalaj Makinecileri Derneği Başkanı olarak derneğiniz hakkında sizden bilgi alabilir miyiz?
Ambalaj Makinecileri Derneği’nin Haziran ayındaki seçimli olağan genel kurulu sonrasında ben ve ekip arkadaşlarım Yönetim Kurulu olarak göreve geldik. Cemal Ayla ve sonrasındaki Cem Büyükcıngıl başkanlığında sağlanan ilerlemeleri, yani ambalaj makineleri üreticilerini AMD çatısı altında toplayarak güçlü bir platform oluşturma çabalarını daha ileriye taşıma iradesini ortaya koyduk. Derneğimizi ve Türk malı (made in Türkiye) ambalaj makinelerini dünyada hak ettiği konuma kavuşturmak için önemli hedefler belirledik.


Yönetiminizde AMD’nin hedefleri neler olacak?
Derneğimizi saygın bir konuma getirmek, Türkiye ambalaj makineleri üretiminin gelişmesine katkıda bulunmak, milli ve uluslararası arenada sektörün temsil edilmesini ve dernek üyelerinin haklarını korumak gibi amaçlarımızı yerine getirebilmek için derneğimizin güçlü bir yapıya sahip olması gereklidir. Güçlü bir platform oluşturabilmek için yurt genelinde derneğimizin üye sayısını artırma çalışmalarına hız verdik. Yönetime geldiğimizde 62 olan dernek üye sayısını 3 yıl içinde 2 katına çıkarma hedefi belirledik. Bu amaçla ekip olarak henüz AMD üyesi olmayan saygın firmaları aramıza katmak için şimdiden yol kat etmeye başladık.


Günümüzde online platformlar iletişim açısından oldukça etkin kullanılıyor. AMD’nin bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi alabilir miyiz? 
Derneğimizin mevcut internet web sitesini kolay erişimli, mobil uyumlu, arayüzleri olan, yurtiçi ve yurtdışı kanallardan izlenebilir hale getireceğiz. Türkiye’nin Ambalaj Makine üreticilerine ulaşmak isteyen yurtiçi ve yurtdışındaki iş insanlarının en önemli referans kaynaklarından biri olmasını sağlayacağız. Ambalaj makinelerini ürün bazlı olarak arayan kişilerin, bu makinelerin üreticilerine ulaşabilecekleri alt ürün grupları bazında tasnifler oluşturacağız. Bunun yanı sıra, teknolojik haberler, dernek üyeleri ve firma çalışanları için teknik, kişisel gelişim, satış-pazarlama, kalite bazlı eğitim seanslarını içeren bölümleri web sitesine dahil edeceğiz. Ayrıca tüm üyelerimize hitap edecek iş ve staj başvuruları için havuz görevi yapacak bir bölüm ilave edeceğiz.


Günümüzde birçok iş insanı web siteleri ve internet haber kaynaklarından çok sosyal medya platformlarına yönelmiştir. Bunun ana nedeni, bir takım bilgi kirlilikleri olsa dahi, güncel haberlerin, gelişmelerin daha tarafsız ve anlık olarak izlenebilmesidir. Bu amaçla, Linkedin, Meta, Instagram, Twitter başta olmak üzere sosyal medya paylaşımları yapabileceğimiz kanalları devreye almaya başladık.


Üye firmalarınıza pazarlama faaliyetleri konusunda nasıl destekleriniz olacak? 
Derneğimizin de desteği ile düzenlenen TÜYAP Avrasya Ambalaj Fuarı yıllar içinde tüm üyelerimize büyük fırsatlar sağlamış ve ihracat olanaklarını artırmıştır. Bu fuarı desteklemek ve ziyaretçi sayısı ile prestijini artırmak hepimizin ortak paydasıdır. TÜYAP ile sürdürülen anlaşmamız doğrultusunda, AMD üyeleri indirimli tarifelerle fuara katılmaktadır. Oluşturacağımız komite ile belirleyeceğimiz birkaç yurtiçi ve yurtdışı fuar için, fuarlara ortak AMD katılım standartları, stand yaptırma hizmetleri, ortak nakliye organizasyonları ve en önemlisi avantajlı katılım fiyatları konusunda fuar yönetimleri ile iş birliği geliştirmek olacaktır. Benzer şekilde, ambalaj, gıda, içecek, kimya, ilaç, kozmetik konulu sektör dergilerinde üyelerimizin vereceği reklamlarda Derneğimize özel indirimli fiyatlar alınarak, AMD üyelerinin kısıtlı tanıtım bütçelerini daha hesaplı kullanmaları sağlanacaktır.


Derneğinizin etik prosedürleri nelerdir?
AMD gibi saygın bir derneğin üyeleri olarak, hepimizin çalışanlarımıza, müşterilerimize ve en genelde topluma karşı sorumluluklarımız var. Hepimizin benzer etik görüşleri olmakla birlikte, ortak bir dernek kültürü oluşturmak üzere davranış kurallarımızı yazılı hale getirmek, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın farkındalığını artırmak gereklidir. Bu amaçla, tüm dernek üyelerimiz tarafından kabul görecek Etik İlkeler Prosedürü oluşturacağız. Dernek üyelerinin kendi şirketlerinde, üyeler arası ilişkilerde ve üyelerle müşteriler arasındaki ilişkilerde belli etik kuralları gözetmelerini sağlamalıyız. Sonrasında oluşturacağımız dernek içi etik kurulla, üyeler arası veya üyelerle müşteriler arası ihtilafların hakkaniyetle çözülmesi ve kazan-kazan ilkesine dayalı işbirlikleri oluşturulmasına katkıda bulunmalıyız.


Global dünya düzeninde yerli makine üreticileriyle dünya markalarını bir araya getirmek için de çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?
AMD üyelerine yeni ufuklar açacak bir üst lige terfi zamanımızın artık geldiği kanaatindeyim. Yabancı ülkelerin ambalaj makinesi üretici dernekleri ile temasa geçerek organik ilişkiler geliştirmek ve bu derneklerin üyeleri ile üyelerimiz arasında iş birliği olanakları oluşturmak hedeflerimiz arasındadır. Her ne kadar rakip pozisyonda olsak da, geliştirilen iyi ilişkiler, karşılıklı üretim paylaşım olanakları, temsilcilikler verilmesi gibi ortak projelere yol açacaktır. Saygın yabancı sektör derneklerinin Türkiye’den çözüm ortağı arayışlarında AMD’nin ilk temas kurulacak kontakt noktası olmasını sağlamalıyız.


Sektörde süregelen eğitimli iş gücü ve eğitim sorunlarına yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?
Dernek üyelerimizin en önemli sorunlarından biri yetişmiş eleman sıkıntısıdır. Bu sorunun çözümüne yardımcı olmak için sosyal medya platformlarımız vasıtasıyla bir eleman havuzu oluşturma girişimlerini başlatacağız. Bunun yanı sıra, sektörde aktif olan insan kaynakları firmaları ile temasa geçerek, üyelerimize özel indirimli kampanyalar düzenlenebilecek özgün bir küme oluşturma çabasındayız.


Hedeflerimizden biri, üniversitelerin mühendislik ve meslek yüksek okulları ile sanayi iş birliklerini kurumsallaştırabilmek ve bir ağ yapı oluşturabilmektir. Bu amaçla belirlenecek 1 veya 2 üniversite ile karşılıklı eğitim (üniversite öğrencilerine sektörümüzle ilgili eğitim verilmesi, karşılığında üye çalışanlarımıza üniversite bünyesinde teknik, idari kapsamlı kurslar açılması), Endüstri 4.0 entegrasyonları, bilirkişilik hizmetleri, staj ve iş başvuruları için ortak havuz oluşturulması gibi hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.


Derneğinize yönelik sponsorluk çalışmaları ve tanıtım faaliyetleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bugüne kadar dernek tarafından düzenlenen yemek ve seminerlerde sponsor firmalar münferit olarak bulunmuştur. Yeni dönemdeki hedefimiz kalıcı yıllık sponsorluklar oluşturmaktır. Dernek üyelerinin üst segmentteki tedarikçilerle çalışmasını teşvik etmek ve kaliteli ürün tedarikçilerinin organize olarak dernek üyeleri ile temas kurabilmesine ön ayak olmak için mal ve hizmet tedarikçileri ile uzun vadeli sponsorluk anlaşmaları yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla bir ana sponsor ve birkaç sponsor firma ile yıllık anlaşma yapılarak, derneğin tüm etkinliklerinde (seminer, eğitim, yemek organizasyonları) ve medya araçlarında (web sitesi, AMD fuar standı, sosyal medya platformları) sponsorların resmi olarak yer alması sağlanacaktır. Bu sayede derneğe ilave bir gelir kaynağı oluşturulacaktır. 


Gerekli tanıtım altyapısını oluşturduktan sonra, AMD üyelerinin sattığı mal ve hizmetlerin kalite standardını ön plana çıkararak yapacağımız tanıtım faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerin AMD üyesi firmaların ürünlerine daha çok rağbet etmesini ve referans olarak kabul etmelerini sağlayacaktır.


Özetle, tüm üyelerimiz derneğimizin sağladığı kazanımları somut olarak görmeliler. Derneğimizin üyeleri oldukları için daha çok ürün ve hizmet sattıklarını, müşterilerin gözünde daha itibarlı bir konuma ulaştıklarını, genel sorunlarının devlet katında daha iyi takip edildiğini, fuarlara daha uygun koşullarda katıldıklarını, kaliteli ürün tedarikçileri ile daha yakın ilişkiler kurabildiklerini fark etmeliler. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım bu hedeflere ulaşmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Tüm seçkin ambalaj makineleri üreticilerini de, güçlerimizi birleştirmek için aramıza katılmaya bekliyoruz. Gelecek günlerin daha iyi sonuçlar doğuracağı ümidiyle hepinizi selamlarım.


Vermiş olduğunuz bilgiler ve sektöre olan katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

DİĞER RÖPORTAJLAR