RÖPORTAJLAR

İçecek sektörü başta olmak üzere Gıda Üretim Paketleme, Arıtma ve Çevre Sektörü, Belediyeler ve Atık Su Arıtma Tesislerinde hizmet sunmak amacıyla geçtiğimiz günlerde faaliyetine başlayan Expert Danışmanlık’ın ortaklarından Metin ÖNER ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

 

 

Metin Bey merhabalar, sektörün tanınan isimlerindensiniz. Bugüne kadar ozon sistemleriyle anılan adınızın yanına bir de "Danışman" unvanını eklediniz. Öncelikle yeni firmanızın tüm sektörümüz adına hayırlı olmasını diliyoruz. Expert Danışmanlık hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Bir danışmanlık firması kurmak nasıl gündeme geldi? Ekibinizde kimler olacak ve sektöre hangi hizmetleri sunacaksınız?
Expert Tasarım Danışmanlık Makina A.Ş., iki ortaklı bir firma olarak 2021 yılında Ankara’da kurulmuştur. Ortakların su ve içecek tesisi kurulumu, bununla ilgili proje ve teknik şartname hazırlama, makine ve yardımcı ekipman seçimi, tüm tank-borulama-ozonlama ve arıtma işlerinin projelendirilmesi ve bunları yine kendi bünyelerinde bulunan firmalar vasıtasıyla imal ettirilmesi, bina projelendirme, ihale şartnamesi hazırlama, mevcut tesislerin revizyonu ve kapasite artırımı, kaynak suyu bulma, bu sulara ait numune alma ve ruhsatlandırılması, kaptaj-isale hattı proje ve çizimlerinin hazırlanması, bunların imal edilmesi, suyun fabrikaya indirilmesi, tesisin devreye alınması, personellerin eğitilmesi dahil tüm yukarıda bahsi geçen alanlarda tecrübeli olmaları Expert Tasarım Danışmanlık Makine A.Ş.’nin temellerini atmıştır. İlave olarak çevre ve ekosistemin korunması için yoğun bir şekilde AR-GE faaliyetlerine yatırım yaparak, yine şirket bünyesinde bulunan ve sektöründe saygı değer profesörlerden oluşan bilim kurulunun da desteği ile yakın bir zamanda nihai sonuca ulaşacak tüm bu projelerimize patent alarak siz değerli müşterilerimize aktarmaktan memnuniyet duyacağız. Ekibimiz gerek yurt içi ve yurt dışında uzun yıllar sektöre hizmette bulunmuş konusunda uzman ve deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Kurucuları olarak ben Metin ÖNER (Safir Ozon Sistemleri) ve Hakan KORKMAZ (PTM Proses Tank Makina) olarak temeller atılmıştır. Derginizin ilerleyen sayılarında teknik ve akademik kadromuzu tanıtmaya devam edeceğiz.


Expert’le birlikte sektörde ne gibi değişiklikler olacak? Hedefleriniz nelerdir? 
Expert Danışmanlık ile içecek sektörü başta olmak üzere Gıda Üretim Paketleme, Arıtma ve Çevre Sektörü, Belediyeler ve Atık Su Arıtma Tesislerinde hizmet sunmaya başlanmıştır. Hedeflerimiz arasında yapılacak olan yatırımlar en asgari düzeyde maliyet ile en yüksek verimi sağlayacak şekilde doğru ve tekniğine uygun projelendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır. 


Sektörde uzun zaman bulunmuş olduğumuz süre zarfında özellikle Su Dolum Tesislerinde yatırımların yüksek maliyetlere sebebiyet verecek şekilde, tekniğine uygun olarak projelendirilmemesinden kaynaklı olarak kısa sürede tekrar yatırım ihtiyacının doğmasına sebebiyet vermesi gözlemlenmiştir. Bu aşamada Expert Danışmanlık olarak yatırımların doğru projelendirilerek zamanında, uygun maliyetlerle yönlendirilmesi sağlanacaktır.


Yakın dönem için sektörde ses getirecek yeni anlaşmalar var mı?
Şu an hali hazırda belediye tesisleri olarak 3 adet markamızın ruhsatlandırma ve yatırım projeleri hazırlanmış ve çok kısa sürede alımların başlatılması planlanmıştır. Haricen yurt dışında gazlı içecek tesisi projemiz devam etmektedir.


Müşterilerinize satın almalarda nelere dikkat etmelerini önerirsiniz?
Ülkemizde yapılan yatırımların makine ve teçhizat alımlarında fiyat odaklı çalışmalar yapıldığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple ürünlerin kıyaslamaları yapılırken kalite ve ciddi fiyat farkları doğmaktadır. Uygun rakamlara mal edildiği düşünülen ürünler kısa süre içerisinde yenilenerek aslında yatırım maliyetlerinin daha yüksek rakamlara ulaşmasına sebep olmaktadır. Firmaların dikkat etmeleri gereken en önemli husus neye ihtiyaç duyulduğunun tespitini tam olarak yaptıktan sonra fiyat ve firma kıyaslamalarını yapmaları daha doğru olacaktır. 


Türkiye’de içecek sektörünü dünya ile kıyasladığınızda yolun neresindeyiz? Büyük adımlar atabilmek adına önerileriniz nelerdir?
Günümüz teknolojilerinde artık ülkeler arasında ciddi teknoloji farkı bulunmamaktadır. Sektörünüze uygun olan teknolojiyi dünyanın herhangi bir ülkesinden tedarik etmektesiniz. Kaldı ki ülkemiz sanayisi son yıllarda yapmış olduğu imalatlarla da kalitesini yükselterek ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimlerini yapabilecek hale gelmiştir. Makine üretim teknolojilerinde ciddi seviyelere ulaştığımız rahatlıkla söylenebilir.


İçecek sektöründeki genel problemler hakkında neler söylemek istersiniz? Sizin bu süreçte sunduğunuz çözüm önerileri nelerdir?
Son bir yıl içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının kontrol altına alınması için çabalar sürdürülürken diğer önemli konu ise herkesin bildiği gibi kuraklık ve su problemleri olarak gündemde her zaman yerini korumaya devam etmektedir. Bilinçli tüketim gereksinimi tüm insanlığın dikkat etmesi gereken bir konudur. Expert Danışmanlık olarak bu konuda yapılan AR-GE çalışmalarımız akademik kadromuz ile geliştirilerek endüstriye uygun olarak projelerde kullanılacak hale getirilmiştir. Şirketimiz bünyesinde değerli bilgileri ile ürün gelişiminde aktif olarak görev alan dördü Prof. Dr., ikisi mühendis olmak üzere altı kişiden oluşan Bilim Kurulu kadromuz bulunmaktadır. Çok kısa süre içerisinde atık suların kimyasal kullanılmadan çok daha düşük enerji ve maliyetlerle temizlenerek doğaya tekrar sunulması sağlanacaktır.

  Expert Danışmanlık A.Ş. Ortaklarından Hakan KORKMAZ

 


Expert A.Ş. olarak sektörel hizmetlerinizi başlıklar halinde kısaca öğrenebilir miyiz?
Ambalajlı Su ve İçecek Tesisi Kurulumu:
* İhtiyaç Kapsamında Fabrika Tasarlanması ve Çizimlerinin Yapılması,
* Bunlarla İlgili İhale İçin Proje ve Teknik Şartname Hazırlanması,
* Komple PET, Damacana, Şişe Hatlarının Kurulması,
* Dış Saha Stoklama Tanklarının Yapılması,
* Yüksek ve Alçak Basınç Hava Hatları ve Bunlara Ait Soğutma Ünitelerinin Kurulması,
* Ozonlama Sisteminin Kurulması,
* CIP/ Eşanjör Sisteminin Kurulması ve Bunlara Ait Tankların İmal Edilmesi,
* Tüm Filtrasyon Sisteminin Kurulması,
* Tesis İçi-Dışı Tüm Borulama Proje ve Kurulumların Yapılması,
* Tüm Otomasyon İşleri.
* Kaptaj ve İsale Hattı İşleri:
* Kaptaj ve Maslak Yapılması.
* Tesis Kurulum ve İşletme Ruhsatlarının Alınması:
* Kaynak Suyu Kiralama Başvurularının Yapılması,
* Orman İzinlerinin Alınması,
* Çevre İzinlerinin Alınması,
* Kaynak Suyundan Doğal Mineralli Suya Geçiş İçin Gerekli İzinlerin ve Ruhsatların Alınması
* İçme Suyundan Doğal Mineralli Suya Geçiş İçin Gerekli İzinlerin ve Ruhsatların Alınması


Atık Su Arıtma ve Temizleme İşlerimiz:
* Dere ve Göl Suyu Temizliği veya Arıtılması,
* Çöp Suyu Temizliği veya Arıtılması.
* Peynir Altı Suyunun Çökeltilmesi,
* Kara Zeytin Suyunun Arıtılması,
* Baraj ve Gölet Sularının Oksijenle Zenginleştirilerek Yeşil Alg Oluşumunun Önüne Geçilmesi.
* Tekstil Boyalı Su Atıklarının Ayrıştırılması.


Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Sektörün lider dergisi 'DrinkTech' İçecek ve Teknoloji Dergisi’ni ve değerli ekibini yoğun mesai ve çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

 

 

DİĞER RÖPORTAJLAR