RÖPORTAJLAR

“Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz; İnsana ve çevreye saygı, dürüstlük ve şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, inovatif yaklaşım ve sürekli gelişim, sürdürülebilirliktir” diyen GCA Gürallar Cam Ambalaj Genel Müdürü Sayın Abdullah GAYRET ile gerçekleştirdiğimiz söyleşinin sektörümüz adına olumlu işbirlikleri yaratacağına inanıyoruz, ilgiyle okumanız dileğiyle.

 

 

Öncelikle bizlere, Gürallar Cam Ambalaj’ı anlatır mısınız?
Bildiğiniz gibi Gürallar Grubu olarak Türkiye’de 20 yıla yakın süredir sofra camı üretimi yapmaktayız ve dünyanın altıncı büyük üreticisi konumundayız. Gürallar Cam Ambalaj, bu bilgi ve deneyimin bir eseri olarak Kütahya’da faaliyete geçmiştir. Kalite ve güvenlik standartları çerçevesinde üretim aşamalarının tamamında, sürdürülebilirliği, çevreye ve insana saygıyı daima ön planda tutmaktayız. Ürün ve hizmette en yüksek kaliteyi hedefleyerek ülke ekonomisine, cam ambalaj sektörüne ve iş ortaklarımıza değer katan adımlar atmaktayız. Üretim proseslerinden, kalite kontrol ve paketleme proseslerine kadar her aşamada en son teknolojiyi kullandığımız tesisimizde, tüm prosesler otomasyon sistemleri ile yürütülmektedir. 


Gürallar Cam Ambalaj Üretim Tesisi'nin altyapısını birden çok cam üretim fırını ile üretim yapabilecek şekilde tasarladık; yakın zamanda, kolaylıkla cam ambalaj üretim kapasitesini artırabilecek şekilde planladık. Tasarımdan satış ve pazarlama faaliyetlerine kadar tüm süreçlerde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve BRC/IoP Ürün Güvenliği Yönetim Sistemleri’ne uygun çalışan Gürallar Cam Ambalaj, çevre dostu bir şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Cam ambalaj üretiminde kullanılan ekipmanlar da bu bakış açısı ile seçilmiştir. Gürallar Cam Ambalaj Üretim Tesisi, çevreye ve insana saygılı, sürdürülebilir üretim anlayışının en iyi örneklerinden biridir.


Gürallar Cam Ambalaj’ın yatırım süreciyle ilgili bilgi verebilir misiniz?
2011 yılında Kütahya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde üçüncü fırınımızı içeren ikinci cam fabrikamızı planlarken, fırının bir hattı cam ambalaj üretimi yapacak şekilde planlanmış ve bu doğrultuda inşa edilmişti. 20 yıllık sofra camı üreticisi olduğumuz için cam konusunda deneyimimiz olmasına rağmen üretim, kalite kontrol ve satış dinamiklerinin farklı olduğunu öngördüğümüz cam ambalaj üretimi işinde öncelikle personelimize deneyim kazandırmak için bu yolu izlemeyi uygun bulduk. 


Bu üretim hattında yeterli deneyimi kazandığımız 2014 yılı başında sadece cam ambalaja hizmet verecek bir fırın yatırımı planlamaya başladık. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıza Güral’ın isteği, onayı ve desteği; ayrıca tüm ekibe sağladığı motivasyon ile de planımızı kısa sürede icraata döktük. Öyle ki konusunda uzman birçok kişinin aksini iddia etmesine rağmen; 8 ay gibi kısa bir sürede yeni fabrikamızı planladık, gerekli ekipman anlaşmalarını yaptık, inşaat sürecini tamamladık, kurulumları bitirdik ve üretime geçtik. 

 

 

Yakın gelecek ile ilgili hedefleriniz nelerdir? Bu hedeflerinize ulaşmak için sahip olduğunuz şirket değerleri nelerdir?
Gürallar Cam Ambalaj, cam ambalaj pazarında üstün kaliteli ürün ve hizmetler ile fark yaratmayı; uzun vadeli iş ortaklıkları ile hem ülke ekonomisine, hem cam üretim sektörüne, hem de iş ortaklarına katma değer sağlamayı en büyük hedef olarak benimsemektedir. Bu bağlamda; ürünlerimizin tasarımından satışına kadar hiçbir aşamada kaliteden taviz vermemeyi; kaliteyi iş ortaklarımız, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımız gibi tüm paydaşlarımız ile birlikte yaratmayı; kaynakları verimli ve etkin biçimde değerlendirerek rekabet gücünü sürekli kılmak için cam üretim maliyetlerini kontrol etmeyi; insan kaynağının niteliklerini geliştirmeyi ve motivasyonunu artırmayı; bilgi kullanımı ve paylaşımına önem vererek her kademedeki çalışanlarımızın ürün ve proseslerimizin sürekli iyileştirilmesine katılımını sağlamayı ve bulunduğumuz bölge ve ülkemizin kalkınmasına, çevresel ve sosyal yapının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız. 


Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz ise şunlardır; insana ve çevreye saygı, dürüstlük ve şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, inovatif yaklaşım ve sürekli gelişim, sürdürülebilirlik.


Sürdürülebilirlik konusunda ne gibi çalışmalarınız var?
Yaşadığımız dünyayı gelecek nesillerden ödünç aldığımızın farkındayız. GCA üretim tesislerinin gerçekleşmesinde; planlama aşamasından inşaatına, ekipman seçiminden kurulumuna kadar tüm faaliyetlerimizi doğal kaynakların minimum kullanımına önem vererek, enerji verimliliğine özen göstererek ve çevreye en az zarar verecek şekilde aksiyon alarak sürdürdük. Üretime geçmemiz ile birlikte tüm bu proseslerde; ayrıca sürekli iyileştirme çalışmalarımızda bu bakış açısını ön plana alıyor ve süreçlerimizi bu doğrultuda yönetiyoruz. Fırın tasarımımız en az enerji ile çalışıp en az emisyon sağlayacak şekilde yapılmış ve uygulanmıştır. Bu örnekte olduğu gibi büyükten küçüğe tüm ekipmanlar seçilirken hep yeşil teknolojilerin tercih edilmesine dikkat edilmiştir.


Bunun yanında, bildiğiniz gibi hem doğaya zararlı atık bırakmadığı için hem de sonsuz kez geri dönüşebildiği için sürdürülebilirlik dahilinde ürettiğimiz cam ambalaj önemli bir öğedir. Camı geri dönüştürmenin hem üretilmiş bir maddeye tekrar değer kazandırmak hem de cam üretiminde enerji ve emisyon tasarrufu sağlamak gibi ekonomik ve ekolojik getirileri vardır. Ne yazık ki ülkemizde camın geri dönüşüm oranı diğer gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Bu kapsamda cam geri dönüşümünü artıracak ve hem milli ekonomimize hem de gelecek nesillere değer katacak her türlü çalışma ve projenin destekleyicisiyiz. Kendi bünyemizde de böyle projeler üretmeye çalışmaktayız.


Bildiğimiz kadarıyla sofra camının makinesini de üretiyorsunuz değil mi? Bu konuya ilişkin söylemek istediklerinizi alabilir miyiz?
Kendi üretim makinelerimizi yapabiliyor olmamız çok büyük bir avantajdır ve bu avantajı her zaman hissetmekteyiz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıza Güral’ın desteği ve özel ilgisi ile başlamış olan makine tasarım yetkinliği ve yeteneğinin bize sağlamış olduğu çok çeşitli avantajların yanında; hem milli ekonomiye katkısı (makine ve yedek parçalar ithal edilmek yerine yurt içinde çeşitli firmalara yaptırılmakta, dolayısıyla imalat sektöründe hareketlilik sağlanmaktadır) hem de mühendislerimize özgüven telkin etmesi mutluluğumuzu ve gururumuzu daha da artırmaktadır.


Müşteri profilinizi ne tarz firmalar oluşturuyor?
Müşterilerimizle bir "iş ortaklığı" kurmayı kültürümüzün yapıtaşı haline getirmiş bulunmaktayız. Müşteri profilimizi ülke içi satış ve ihracat çerçevesinde önde gelen, kendi sektörlerinde kilit oyuncu rolü oynayan, yıllardan beri piyasada varlığını sürdüren firmalar oluşturmaktadır. Genel anlamda bakarsak; mevcut müşteri profilimizi kavanoz ve şişe kullanan üretici firmalar olarak iki grupta inceleyebiliriz.


Kavanoz grubunda ulusal perakende ve geleneksel kanalda gerek kendi markaları, gerekse "private label" olarak faaliyet gösteren hemen hemen tüm firmalar ile iş ortaklığımızı karşılıklı memnuniyet çerçevesinde sürdürmekteyiz. Şu an markette görmüş olduğunuz 10 kavanozdan 4'ünün GCA ürünü olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Şişe grubundaki faaliyetlerimiz içerisinde su ve meşrubat alt sektör kırılımında piyasada yer edinmiş, güçlü firmalar ile iş ortaklığımız sürmektedir. İlaveten premium meyveli soda şişelerinde de 2017 yılı içerisinde iddialı olacağız. Raflarda göreceğiniz çoğu premium meyveli soda ürünlerinde GCA imzası olacaktır. 


Geçen yıl ilk kez katıldığımız Avrasya Ambalaj Fuarı’nda hem var olan değerli müşterilerimizle görüşme fırsatı yakaladık hem de Türkiye’den ve birçok yabancı ülkeden potansiyel iş ortakları ile tanıştık. Bu yıl da Ekim ayında gerçekleşecek olan Avrasya Ambalaj Fuarı’na katılmayı planlıyor ve tüm değerli sektör paydaşlarımızı fuara ve standımıza bekliyoruz.


Cam üretim aşamalarından bahseder misiniz?
Cam üretiminde ana aşamaları şu şekilde özetleyebiliriz; öncelikle hammadde karışımının hazırlanması, ardından ergitme, ardından şekillendirme, tavlama, kalite kontrol ve paketleme süreçleri. İlk önce, hammaddeler her firmanın kendi belirlediği reçeteye göre karıştırılır. Daha sonra bu karışım, fırın içerisinde 1500-1600°C'de eritilir. Eritilen bu karışım, fırının son bölümlerinde üretimi yapılacak ürüne özel olarak şartlandırılır. Şartlandırılmış olan bu cam, belirli ağırlıkta ve şekilde cam şekillendirme makinelerine beslenir ve farklı yöntemler ile ürüne son şekli verilir. Makineden çıkan şekillendirilmiş ürün, yaklaşık 500°C'de tavlama (soğutma) fırınlarına beslenerek kontrollü soğuma ve iç gerilimlerden arındırma işlemi gerçekleştirilir.


Tavlama fırınlarından çıkan ürünlerin her biri (numune usulü değil, her gün milyonlarca ürün tek tek) kalite kontrol makinelerinde otomatik olarak hem kalite hem de ebat olarak kontrolden geçer ve kalite standardı dışında olan ürünler geri dönüşüm camı olarak kullanılmak üzere ayrılır. En son aşamada ise, kalite kontrol makinelerinden geçen ürünler dış ortamdan olası her türlü kirlenmeyi önleyecek biçimde paletlenir ve paletlerin mamul depoya sevkiyatı gerçekleştirilir. 


2023 vizyonuyla birlikte AR-GE ve inovasyonu çok daha fazla konuşmaya başladık. Sizce üretici, sanayici inovasyonun ne olduğunu tam kavrayabiliyor mu?
Türkiye’deki büyük firmalara ve global pazarlarda var olan Türk markalarımıza baktığımızda aslında AR-GE anlamında yapılan çok değerli çalışmalar olduğunu görüyoruz. Her yıl farklı bölgelerde yeni AR-GE merkezleri kurularak hem Türkiye hem de Global pazara yeni ve gerek teknolojik gerekse teknik bakımdan inovatif ürünler kazandırılıyor.


Dünya günümüzde çok hızlı değişime uğrayan ve birbiri ile iletişime giren kocaman bir pazardır. Bu pazarda sofra camı züccaciye markamız LAV gibi, cam ambalaj markamız GCA Gürallar Cam Ambalaj gibi Türk markalarımızla yer almak bizim için bir gurur kaynağıdır. Daha fazla Türk markasının küresel pazarda yer alması gerektiğine yürekten inanıyoruz. İşini ve rekabeti yakından takip eden tüm sanayicilerin inovasyon konusuna dikkatle eğildiğini düşünüyoruz. Elbette bu anlamda atılması gereken adımlar bulunuyor. Yenilik demek uzun vadeli adanmışlık, gayret ve gerekli kaynakları doğru noktalara aktararak emin adımlarla ilerlemek demek. 
Türkiye olarak yüksek katma değerli, teknik ve teknolojik bakımdan gelişmiş üretim tekniklerinin kullanıldığı, pazar ve tüketici öngörüsü neticesinde sunulmuş veya yeni sektörler ve tüketim alışkanlıkları kazandıracak yatırımlara çok ihtiyacımız var. Gürallar Grubu olarak AR-GE bizim için çok önemli. Saygıdeğer Türk Sanayicileri ile birlikte bu konuya önem vermenin çok önemli olduğuna ve hep birlikte Türkiye’yi daha ileriye taşımaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz.


İhracatınızın ne kadarını kendi markanızla yapıyorsunuz, ihracat rakamlarınız ve hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Cam Ambalaj dünyasında fason ürün üretimi yaygın olmadığından ihracatımızın tamamını kendi markamız ile yapmaktayız. İhracatımız halihazırda toplam satışımızın %20'si civarındadır. Yakın coğrafyadaki siyasi ve beşeri koşulların iyileşmeye başlaması ile ihracat potansiyelimizin çok daha artacağına inanıyoruz. İhracat potansiyelimizi sadece yakın coğrafya ile kısıtlamadan öncelikle Avrupa ülkeleri, sonrasında daha uzak coğrafyalar ile zaman içerisinde geliştireceğimize inancım tamdır.


Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz.

 

 

DİĞER RÖPORTAJLAR