RÖPORTAJLAR

Gelişime ve değişime her zaman çok önem veren Gemak, Türkiye’nin 368. AR-GE Merkezini 2017 Şubat ayı itibariyle şirket bünyesinde kurmayı başardı. AR-GE Merkezi sayesinde şirket içerisinde yeni ürünler geliştirip, mevcut ürün portföyünde bulunan bir çok makine ve ekipmanı yüksek verimli ve daha az enerji harcayan, sadece kullanıcısına değil, faaliyet göstermiş olduğu çevreye de duyarlı ekipmanlar haline getiren Gemak A.Ş.'nin AR-GE Merkezi Yöneticisi Rukiye MAVUŞ ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İlgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz.

 

 

Rukiye Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1977 Konya/Seydişehir doğumluyum. İlk-orta ve lise tahsilimi Seydişehir’de tamamladım. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümünü derece ile bitirdim. 1999-2004 yılları arasında Hitit Süt fabrikasında İşletme Mühendisi olarak görev yaptım. 2004-2008 yılları arasında Güven Süt fabrikasında Sorumlu Müdür olarak çalıştım. 2008-2010 yılları arasında Sabancı grubuna ait Esaslı Holding’de Gıda Danışmanlığı görevinde bulundum. 2010-2016 yıllarında Tarım Kredi Süt Fabrikası’nda Üretim Müdürü olarak görev yaptım. 2017 yılında Gemak A.Ş. ailesine katıldım ve halen çalışmaya devam etmekteyim. Evliyim ve 1 çocuk annesiyim.


Gemak şirketine ne şekilde dahil oldunuz?
17 yıl süt sektörüne hizmet vermemden dolayı sektördeki çalışmaları ve başarısından dolayı Gemak firmasını çok iyi tanıyordum. Gemak A.Ş.; sektörde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, tüm yeniliklerin öncüsü olan, müşterilerin tüm beklentilerini karşılayan ve uluslararası kalite standartlarına sahip, geniş bir ürün portföyüne sahip olmasından dolayı takdir ettiğim bir firmaydı. 2017 yılında yollarımız kesişti ve bu aile içerisine katıldım. AR-GE Yöneticisi olarak görev aldığım ve sektörün en güvenilir firmaları arasında yer alan Gemak firmasında çalışmaktan da büyük onur duymaktayım.


Gemak A.Ş.'nin AR-GE konusundaki faaliyetleri nasıl yürütülmektedir?
Üretim, tasarım, inovasyon ve markalaşma faaliyetlerine verdiği önem ve yatırımlar, uyguladığı yeni stratejiler aracılığıyla Gemak, kalitenin bir markası olmuştur. Hem ulusal hem de uluslararası pazarda sektörün en güvenilir firmaları arasındadır. Şirketimizde kalite politikası; ürünlerimizin kalitesi ve standardı, müşteri memnuniyeti, ilerleyen teknoloji takibi, sürekli gelişim göstermek ve çevre duyarlılığı üzerine kurulmuştur. Gemak A.Ş. kültürünün ve iş yapış tarzının önemli ve ayrılmaz bir unsuru olan yenilikçilik, aynı zamanda şirketin global vizyonunu destekleyen sürdürülebilir karlı büyüme stratejisinin, marka ve müşteri odaklı iş modelinin de yapı taşlarından biridir. Bizler bu yolda geleceğe yönelik teknolojilere yatırım yaparak, AR-GE çalışmalarımız ile kalitemizi daha ileri taşımayı kendimize hedef alıyoruz. Yenilikçiliğe verdiğimiz önem doğrultusunda şirketimiz bünyesinde yenilikçi fikirlerin sistematik olarak değerlendirileceği ve hızlı sonuç alınacağı ortamlar yaratılmaktadır.


Kendi AR-GE kaynaklarımızın yanı sıra; üniversiteler ile yaptığımız teknoloji geliştirme çalışmalarımız ve yoğun iş birlikteliklerimiz sayesinde çok yönlü hareket edebilmekteyiz ve daha hızlı sonuçlar almaktayız. Ayrıca, hem yurt içinde hem de yurt dışında inovasyon ile ilgili gerçekleştirilen pek çok önemli organizasyonda da varlık göstermekteyiz.


Bizlere Gemak A.Ş.'deki AR-GE yapılanmasından bahseder misiniz?
2017 Şubat ayında Türkiye’nin 368'inci AR-GE Merkezi olduk. Sektörümüzde bu konuda da öncü bir firmayız. AR-GE Merkezi ile Gemak, yüksek katma değeri olan, inovasyon ve AR-GE projeleri yapmaktadır. Tasarlanan projeler kapsamında kalıcı ve katma değerli ürünler elde etmek için üniversite-sanayi işbirliği sağlayarak bu ortak çalışmalar sonucu mevcut personelinin yetkinliğinin artırılmasını da planlıyoruz. İnterdisipliner bir yapıya sahip olan Gemak AR-GE Merkezi 37 kişiden oluşmaktadır.


Gemak A.Ş.'nin vizyonu; ileri teknolojili, yüksek verimli, kaliteli ürün ve servisler sağlamak, paslanmaz çeliğin kullanıldığı her alanda kaliteli ürünler sunmak ve müşterilerimizin en güvenilir ortağı olarak alanımızda dünyada en çok tercih edilen şirket haline gelmektir. AR-GE merkezinde yenilikçi fikirler üretilecek, ayrıca fikirden uygulamaya doğru ilerleyen süreç ve bu süreci besleyen koşullar üzerine de interdisipliner ekibi ile çalışmalar yapacaktır.


Köklü bir kuruluş olan Gemak A.Ş., 30 yılı aşkın bilgi ve deneyimini gerçekleştirdiği proje çalışmalarına borçludur. Deneyimini dinamik, yenilikçi fikirler üreten, yetkin personelleri ile harmanlayarak global pazarda teknolojiye yön veren bir konuma ulaşmayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Personelinin eğitimine ve gelişimine büyük önem vermektedir. Sektörü ile ilgili katılım sağlayabileceği etkinliklerle personelini yönlendirerek konuya hakimiyetlerini artırması için de destek sağlamaktadır. Gemak A.Ş., yerli tasarım ve üretim anlayışı ile, Türkiye’nin gıda sektöründeki “fabrika kuran fabrikası” olmaya devam edecektir. 


TÜBİTAK tarafından onaylanmış olan 8 TEYDEB Projesi’nin 4 adedi tamamlanmış, 4 proje ise halen devam etmektedir. Tüm projelerimizi korunma altına alabilmek için Sınai Mülkiyet Hakkı kapsamında Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvuruları yapılmıştır. 


Türkiye süt endüstrisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Toplum beslenmesi, gıda sanayi için hammadde sağlanması ve tarım işletmelerinde sürekli gelir kaynağı olması bakımından süt sektörü oldukça önemlidir. Küreselleşen dünya ticareti ve değişen tüketici istekleri, pazarlama ve tüketim sürecinde yeni stratejilerin belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Toplum sağlığı açısından süt tüketiminin yaygınlaştırılması, sağlıklı ve güvenilir süt üretiminin sağlanması, süt üretimi yapılan işletmelerde sürekli ve yeterli tarımsal gelir sağlanabilmesi için gerekli organizasyonların yapılması, girdi temini ve pazarlama aşamalarında rekabet gücünün artırılması amacıyla üretici örgütlerinin desteklenmesi, süt işleme sanayinin modernizasyonunu gerçekleştirmektir.


“Kaliteli çiğ süt üretimi” başlığı ile tanımlanan birinci stratejik amaç, süt üretimi yapılan işletmelerde, yeterli teknik bilgiye sahip ve gerekli sağlık standartlarına uygun süt üretilmesinin sağlanmasıdır.


İkinci stratejik amaç işleme ve değerlendirme aşamasındadır. Büyük küçük tüm süt işleme tesislerinde tüketici isteklerini göz önüne alan, sağlıklı süt ve süt ürünlerinin üretilmesinin sağlanması gerekmektedir.


Üçüncü stratejik amaç ise, pazarlama alanındadır. Burada ulaşılmak istenen hedef etkin bir pazarlama organizasyonunun kurulmasıdır.


Üretim, işleme, pazarlama ve tüketim konularını dahil ederek durum analizi yapılmaya çalışılan süt sektörü için yukarıdaki stratejik amaçlar ortaya konmuştur. Burada sektörün bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. AB sürecinde süt sektörü, en az tarımın diğer alt sektörleri kadar önemlidir. Çünkü olası üyelikte rekabet gücümüzün olamayacağı düşünülmektedir. Buna ilave olarak son yıllarda tüketicilerin kaliteli ürün konusunda istekleri çoğalmış ve bilgi düzeyleri artmıştır. Günümüzde özellikle gıdalarda en önemli kalite kriteri olarak “sağlıklı ve güvenilir gıda” kavramı öne çıkmıştır. Bu nedenlerle Türkiye süt sektörü için yukarıda sözü edilen stratejilerin ve projelerin oluşturulması gereklidir.


Önümüzdeki dönem için hedef projeleriniz nelerdir?
Tesisimizde, ÜR-GE ve süreç inovasyonu çalışmalarımız doğrultusunda, yeni düzenlemeler ve bu çalışmalara bağlı olarak makine parkımız için yeni yatırımlar yapacağız. Ayrıca yurtdışında yeni bayilik ve yurtdışı birim açma çalışmalarımız devam etmektedir. AR-GE departmanımızı hem fiziksel hem de çalışan olarak büyüterek, gıda ve kimya sektörüne yönelik sürekli yeni sistem ve ürün üreten bir firma olmayı hedefliyoruz.


Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz.

 

DİĞER RÖPORTAJLAR