RÖPORTAJLAR

 

Şirketinizin kuruluşundan bu yana geçirdiği süreçlerden söz eder misiniz?
Şirketimiz faaliyetine başladığı 2018 Ocak ayından bu yana hızlı bir büyüme ve gelişim süreci geçirmektedir. İlk aldığımız siparişin sektörünün en büyük su dolum ve paketleme firması olması dolayısıyla sektörümüze hızlı ve zorlu bir giriş yapmış olduk. Özellikle kaynak yöntemleri ve kaynak kalitesi konusunda büyük yollar katederek Avrupa standartlarını yakalamış bulunmaktayız. 


Ürünleriniz özellikleri, kullanım alanları ve avantajları hakkında bilgi verir misiniz?
Başlıca ürünlerimiz, Su ve Ozon Tankları, Süt Tankları, Karıştırıcılı, Ceketli, İzoleli Mixing ve Blending Tankları, Konsantre Tankları, CIP Tankları, İlaç Tankları, Meyve Suyu Tankları, Çikolata Proses Tankları, Kimyasal Tanklar, Biyolojik Tanklar, Zeytin Yağı Depolama Tankları ve Zeytin Malaksörleri, Yüksek Basınçlı Filtreler, Alkol Dinlendirme Tanklarıdır.


İmalatta kullandığımız tüm sac ve fittings malzemeler 1.kalite olup, tamamı sertifikalıdır. Müşterilerimiz talep etmese bile kalite standartlarımız gereği tüm ürünle temas eden sac yüzeylerimizde mikrobiyal yükü minimuma indirecek yüzey pürüzlülüğüne ulaşılmaktadır ve bu da yüzey ölçüm cihazıyla kayıt altına alınarak kalite dosyaları ile birlikte müşterilerimiz ile paylaşılmaktadır. Özellikle yurtdışı müşterilerimizle çalışmış olmanın vermiş olduğu deneyim ve gelişimle polisaj işlemi konusunda ciddi yol almış bulunmaktayız. İlave olarak özellikle gıda işlemede kullanılacak tüm tanklarımızın fabrika içerisinde komple asit yıkaması yapılarak kapalı ambalaj içerisinde güvenilir bir şekilde ürünlerin sevki gerçekleştirilmektedir.


Firmanızın kalite politikası ile ilgili ne söylemek istersiniz?
Şirketimiz bünyesinde önceliğimiz; ‘SIVI İŞLEME (GIDA-İLAÇ) PROSES TANKLARI VE GIDA MAKİNALARI TASARIMI, PROJELENDİRMESİ, İMALATI VE SATIŞI’ kapsamımızda müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, yasal şartlar çerçevesinde ve sürdürdüğümüz ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemleri standartlarına bağlı kalarak, risk bazlı proses yaklaşımı ile hatasız ve kaliteli hizmet sunmaktır.


Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır. Bu bilinç ışığında, imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.


İlgili kapsamımızda faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir. Çevresel boyutlarımız çerçevesinde risk bazlı bir yaklaşım sergileyerek proses risklerimizi belirleyerek bu riskler ile ilgili önlemler almaktayız. Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, tersanemizin çevresi ile ilgili oluşabilecek sorunlar, amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.


Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymak; tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel, teknik ve sağlık eğitimlerini eksiksiz vermek ve İSG sistemi içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayacak spesifik eğitim programları düzenleyerek sorumluluk bilincinin gelişmesini sağlamak; proaktif yaklaşımı benimseyerek olası iş kazalarını önlemek, işin yürütümü sırasında ortaya çıkabilecek sağılığa zarar verebilecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korunmak, işyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak temel anlayışımızdır.


Firmanızın kısa ve uzun vadedeki hedefleri nelerdir?
Kısa vadede özellikle yurt içinde, yüksek fonksiyonlu proses tankları imalatında ilk üç firmadan biri olmak istiyoruz. İlave olarak tüm kalite yönetim sistemi belgelerimizi tamamlayıp, sac işleme ve TIG kaynak imalatlarına eksiksiz olarak hazır olmak istiyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizde ise, 2021 yılında genişletmeye başladığımız faaliyet alanımızı daha da geliştirerek, tank imalatı dışında paslanmaz gıda işleme ve dolum makinaları imal ederek, ürün portföyümüzü daha da genişletip, pazar payımızı artırmak istiyoruz. 


Türkiye’deki konumunuz ve ihracat çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Özellikle ürünlerimizin kalitesi ile ilgili olarak müşterilerimizden önemli geri bildirimler almaktayız. Kaynak kalitemiz ve yüzey pürüzlülüğü konusunda birçok çalışma yaparak ilerlemeler katettik, bu seviyeye ulaşacak makine/ekipman ve ölçüm cihazları aldık. Müşterilerimiz artık bizi tercih ederken onların hedef fiyatlarının yakalanmasından çok yüksek standartlarda ürün alacakları için tercih etmektedirler ve hiçbir müşterimiz bize düşük fiyat vb…kriterler için tercih etmemektedir. Firmamız piyasadaki diğer rakipler gibi basit ve adetli-kütleli (paslanmaz miktarı yüksek cirolu) tankların yapımından ziyade, yüksek fonksiyonlu proses tankları yapımına daha çok yönelmiş durumdadır. 


Üretimimizin yaklaşık %70’inden fazlasını yurt dışına yapmaktayız ve bu oran önümüzdeki yıl için şimdiden yaptığımız bağlantılar sayesinde daha da artacaktır. Özellikle ısıtma/soğutma ceketli, karıştırıcılı/sıyırıcılı ve izolasyonlu tanklarla ilgili yoğun siparişler almaktayız. Bunlar daha çok blending ve mixing tank olarak isimlendirilmektedir. Ayrıca yine sektöründe dünya devi olan bir içecek firmasından gelen talepler doğrultusunda, şuruphanelerde kullanılmak üzere şeker bunker üniteleri imalatımıza da başlamış bulunmaktayız. 


Ar-Ge çalışmalarınız ve son iki yıl içerisinde sektöre kazandırdıklarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız sayesinde iç piyasa, sac yüzey kalitesinin önemini daha da fazla anlamaya başlamıştır. Yurt dışı standartlarında hiçbir müşteri ayrımı yapmadan, yurt içine de aynı yüzey pürüzlülüğü (Ra<0,8) katsayısına ulaşmış bulunmaktayız. Özellikle süt ve süt ürünleri gibi mikrobiyal üremenin hızlı ve kritik olduğu ürünlerde bu özellik ciddi önem arz etmektedir. İlave olarak tank tasarımlarımızda ölü nokta ve keskin köşeli yüzey bırakmayacak şekilde ürünlerimizi imal etmekteyiz. 

 

Müşterilerinize satın almalarda nelere dikkat etmelerini önerirsiniz?
Özellikle süt ve süt ürünleri gibi hızla bozulan gıdaların depolanması ve işlenmesinde kullanılan paslanmaz tankların kaynak kaliteleri ve yüzey pürüzlülüğü ile ilgili olarak tedarikçilerin iyice sorgulanması ve bu ürünlerin alımı ile birlikte kalite ve analiz raporlarının istenmesi gerekmektedir. İmalata geçilmeden önce anlaşmaya varılan firmadan detaylı imalat resimleri istenmeli ve teknik olarak bir uygunsuzluk olup olmadığı proje üzerinde kontrol edilmelidir. 


Direkt fiyat odaklı olmaktan ziyade öncelikle alımı yapmayı düşündükleri tedarikçinin yeterliliğinin ve kalite standartlarının sorgulanması doğru olacaktır. İlave olarak piyasada bol miktarda menşei belli olmayan, 2.kalite sac kullanılmaktadır. Bu nedenle tedarikçi seçimi ciddi önem arz etmektedir. 


Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz.

 

 

DİĞER RÖPORTAJLAR