RÖPORTAJLAR

Sinerji Taahhüt Pazarlama Ticaret Sanayi A.Ş. Meyve Suyu- Meşrubat Sektörü Sorumlu Müdürü Mehmet CAN ve Şarap Sektörü Sorumlu Müdürü Koray ASPARUK ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Firmaları, gelecek dönem hedefleri ve sektörün gidişatı hakkında bilgiler aldık. İlgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz.

Sinerji olarak sektöre sunduğunuz ürünler ve hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Sinerji A.Ş. teknik ve satış ekibi uzun yıllar meyve-sebze işleme, meyve suyu ve konsantresi üretiminde çalışmış çok deneyimli bir ekipten kuruludur. Üretimin hemen her aşamasında çalışmış olmanın verdiği birikimle müşterilerine destek vermektedir. Makine-ekipman tedariki, montajı, devreye alma ve satış sonrası servis konularında uzmanlaşmıştır. Bunun dışında üretim sürecinde kullanılan üretim yardımcı malzemelerini de tedarik ettiği için sonraki aşamalarda da müşterilerle ilişkisi devam etmektedir. Üretimde karşılaşılan sorunların çözümünde müşteriler ile bire bir temas kurularak yerinde veya kendi laboratuvarlarında çözüm araştırılmaktadır.


Son 2 yıl içerisinde firmanızda ne gibi değişiklikler oldu? Gelecek dönem planlarınız nelerdir?
Son yıllarda JBT firmasının Türkiye pazarında bilinirliğini artırmaya çalışmaktayız. Daha önce FMC olarak yakından tanıdığımız JBT dünyanın önde gelen gıda sektörü tedarikçilerindendir. Meyve-sebze işleme, süt sektörü, ürün kesme-parçalama, porsiyonlama, “ısıl olmayan” pastörizasyon-sterilizasyon, aseptik dolum hatları gibi temel gıda proseslerinin üreticisidir. Bunun dışında ABD kökenli Eaton firmasının filtrasyon ürünlerinin Türkiye temsilcisiyiz ve meşrubat sektörü dışında içme suyu ambalajlayan firmalara hizmet sunabilecek çok kaliteli ürün gamımız vardır. Bu amaçla ilgili fuar ve toplantılarda yer almakta, ürünlerimizi sektörde tanıtmaktayız. 


Şarap sektöründe yine çok eski ve köklü bir tedarikçi olan Quantor (Kreyer) firmasıyla ısıtma-soğutma sistemleri ve diğer önolojik cihazlar konusunda mesafe aldık. Bir de sektörün kaliteli ve sorunsuz mantar ihtiyacını karşılamak üzere yine önemli bir firma olan Gültig Corks’un temsilciliğini aldık ve ürünlerini tedarik etmekteyiz. 


İçecek sektörüne hitap eden ürünleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Alkollü ve alkolsüz içecek sektörüne çok çeşitli ürünlerle hitap etmekteyiz. Özellikle filtrasyon konusunda çok kaliteli ve güvenilir ürünlerimiz sektörün en büyük firmalarınca tercih edilmektedir. Pastörizasyon-sterilizasyon ve şişe ve teneke kutu dolum hatları tedarik etmekteyiz. Meyve suyu ve konsantre üretim hatlarında kullanılan makine-ekipmanın hemen hemen tamamı, meyve kabul hatları, sap ayırma makineleri, presler, turba ekstraktörler, narenciye hatları, plakalı-kizelgur-ultra filtreler, evaporatörler, çeşitli pompalar tedarik etmekteyiz. Üretimde kullanılan önemli girdilerden enzimler, mayalar, jelatin, bentonit, aktif kömür, kizelgur gibi bir çok proses yardımcı malzemeleri ürün gamımızda bulunmaktadır.


İçecek sektörü dışında hitap ettiğiniz sektörler ve bu sektörlere sunduğunuz çözümler nelerdir?
Firmamız ilk kurulduğu yıllarda, sadece çalışanlarının uzun yıllar deneyim kazandığı meyve suyu ve meşrubat sektörüne hizmet vermekteydi. Ancak sunulan hizmete ihtiyaç duyan benzer sektörlerden de talep gelince hizmet ağımızı genişletmeye başladık. Özellikle şarap ve diğer alkollü içecekler sektöründe çok mesafe aldık, hemen tüm sektör temsilcileriyle çalışmaktayız. 


İçme suları filtrasyonu, zeytin yağı başta olmak üzere bitkisel yağ üretiminde kullanılan filtrasyon sistemleri ve enzimler, yine son yıllarda filtrasyon ürünlerimizle hitap ettiğimiz kozmetik ve ilaç sektöründe faaliyet gösterme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.


Sektöre yönelik yürüttüğünüz eğitim ve bilgilendirme çalışmaları hakkında neler söylemek istersiniz? Geçtiğimiz günlerde düzenlediğiniz eğitim ve sektöre kazandırdıkları hakkında bilgi alabilir miyiz? Gelecek süreçte yeni bir etkinlik planlıyor musunuz?
Satış ve teknik ekibimizin sektör deneyimi olması nedeniyle sektörlerin nelere ihtiyaç duyduğunu yakından bilmekte ve izlemekteyiz. Müşterilerimizle gerçek bir “çözüm ortağı” olmak en büyük amacımızdır ve bu vesile ile firma ziyaretlerimiz sektörümüzde hiçbir tedarikçi firmanın gerçekleştirmediği sıklıktadır. Kısacası Sinerji A.Ş. uygulamaları çok iyi bilme avantajını kullanarak müşterileriyle aynı dili konuşabilmektedir. Bu çok önemlidir. 
Nisan ayı içinde hem meyve suyu-meşrubat, hem de şarap sektörünü ayrı ayrı ikişer gün Çeşme Radisson Blu otelde misafir ettik. Ürünlerini ülkemizde tedarik ettiğimiz tam 10 firmadan 12 üst düzey konuşmacıyı müşterilerimizle buluşturduk. Bu kadar uzmanla 2 tam gün bir arada bulunmak ve soru ve sorunlarını tartışmak müşterilerimizi fazlasıyla memnun etmiştir. 


Sektörün dünü, bugünü ve yarını hakkında neler söylemek istersiniz? Yeni dönem hedefleriniz nelerdir?
Reel sektörün üretim sırasında kullandığı birçok makine-ekipman ve yardımcı sarf malzemeleri yurt dışından temin edilmektedir. Geçmişte bu işler sadece irsaliye ve fatura yazmasını bilen, ancak hiçbir cihaz kullanmamış, üretimde hiç bulunmamış firma çalışanlarının kontrolündeydi. Uzun yıllar üretimde çalışan teknik elemanlar olarak sektörlerin kaliteli ürün ihtiyacı dışında isteklerini ve eleştirilerini anlayabilecek, teknik destek verebilecek hizmet firmalarına ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Bu sorunları bilerek yola çıktık ve çok kısa zamanda sektörle çok sağlam bağlar kurduk.


Özellikle gıda sektöründe kalite ve gıda güvenliği ve savunması üreticilere büyük yükler ve sorumluluklar getirmektedir. Bunun paralelinde tedarikçi firmalar ve elemanları da bu beklentilere cevap vermek üzere çok daha deneyimli ve donanımlı olmak zorundadır. Bu saptamalar doğrultusunda Sinerji A.Ş. olarak biz de hazırlıklarımızı ve gelişmelerimizi ona göre ayarlamakta, kadrolarımızı bu gerçeklere göre takviye etmekteyiz. Buna hazırlıklı olmayan firmalar maalesef sektördeki konumunu kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaklardır. Önümüzdeki dönemlerde şimdiye kadar edindiğimiz deneyimleri süt ve süt ürünleri, unlu mamuller konularında da tekrarlamak üzere araştırmalar yapmaktayız. 


Sektör genelinde baktığımızda dünya nüfusunun artış hızı, endüstri 4.0, 3D yazıcıların konuşulduğu bu evrede bu gelişmelerin de sektöre olumlu olumsuz etkileri yakından izlenmeli ve zorlayıcı koşullar kapıya dayanmadan hazırlık yapılmalıdır. Gerek nüfus artışı gerekse iklimsel değişimlerin gelecek yıllarda üretim sürecini zorlayacağı açıktır. 


Sektörü geliştirmek adına içecek firmalarına önerileriniz nelerdir?
Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında zaman içinde tüketicilerin seçimleri ve beklentileri değişim göstermektedir. Özellikle sağlık ve güvenlik konuları tüketicileri yakından ilgilendirmektedir. Ürünün sunuş şekli, ambalajı bile tüketicilerin tercihini etkileyebilmektedir. Bu nedenle iç ve dış piyasadaki gelişmeleri, tercih farklılıklarını yakından izlemek ve ona göre duruş sergilemek, beklentileri karşılayacak ve iç ve dış pazarda rekabet edebilecek ürünler üretmek çok önem kazanmaktadır. 


Sektörde yaşanan sorunlar ve sizin sunduğunuz çözüm önerileri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Meyve suyu sektörü özelinde hammadde sorunu başlı başına ana sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Gerek miktar gerekse kalite olarak sanayinin taleplerini sürdürülebilir şekilde karşılayacak hammadde temini çok önemlidir. Kalite ve gıda güvenliği kriterleri hızlı bir şekilde değişim göstermektedir, sürekli olarak daha zorlaşmaktadır. Bu da üretici firmalara personel alt yapısı, işletmede fiziksel düzeltmeler ve/veya dış laboratuvarlara gerekli/gereksiz analizler yaptırma olgusunu gündeme getirmektedir. İşletmeler denetim firmalarının kıskacında zorlanmaktadır. 


Bütün bu olumsuzlukları gidermek amacıyla işletmeler ciddi yatırımlar ve/veya masraflar yapmakta, dolayısıyla maliyetleri artmaktadır. Ancak ürünleri satın alan firmalar beklentilerinin karşılanmasını talep ederken, oluşan maliyetlerin sorumluluğunu paylaşmak istememektedir. Bu giderlerin makul bir şekilde tedarikçi ve alıcı firmalar arasında anlayışla pay edilmesi bu sorunu çözecektir. 


Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz.

 

DİĞER RÖPORTAJLAR