RÖPORTAJLAR

SUSAD ve üye firmaları hakkında bilgi alabilir miyiz? 
SUSAD Su Sanayicileri ve Üreticileri Derneği, ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren ve sektöre tedarik sağlayan firmaların üye olduğu ulusal düzeyde üyeleri olan, merkezi İstanbul’da bulunan, sağlıklı suya ulaşma sorununun çözümünde yer alan ilk firmaların birlikte hareket etme gayretlerinin sembolüdür. Diğer bir ifadeyle, 1994 yılı İstanbul merkezli yaşanan içme suyu sorununa çözüm arayışlarının resmi kimliği gibi diyebiliriz. En kısa tarifle de, sağlıklı içme suyu sorununa çözümde yeni yaklaşımlar göz önünde bulundurularak hareket eden, taşın altına eline koyan firmaların çözüm odaklı platformudur. 


SUSAD olarak amaç ve hedefleriniz nelerdir? 
Derneğin amacı; ambalajlı içme suyu sektörünün üretici, tedarikçi ve dağıtıcı; kişi ve kuruluşlarının haklarını korumak, sorumluluklarını yerine getirmelerinde rehberlik etmek, ortak sorunlara çözüm arayışlarında iş birliği yapmak, tüketici haklarının korunmasında ortak tavır geliştirmek, sektörle ilgili yasal düzenlemelerde tüm tarafların menfaatleri doğrultusunda yapılanmasına destekte bulunmak, doğal zenginlik ve temel ihtiyaç olan suyun ülke menfaatleri doğrultusunda işletilmesine hizmet etmektir. Aslında amacımız hedefimizin toplamını ifade eder, dolayısıyla hedefimiz amacımızı maksimum verimlilikle yerine getirmektir. Bunu başarabilmek için konusunda uzman kişilerle iş birliği yaparak, kanun koyucularla istişare toplantıları düzenlemeye özen göstermekteyiz. Bizler, bu vatanı dedelerimizden miras aldığımızı ve bizden sonraki neslin emanetine sahip çıkma zorunluluğumuzu hatırımızdan çıkarmıyoruz. Bu yaklaşımla, yaşanan sorunların ötesinde, olası sorunlara karşı çözüm üretmeye gayret etmekteyiz. 

     


Ambalajlı su sektörünün başlıca sorunları nelerdir? Çözüm için SUSAD neler yapıyor?
Konu temel ihtiyaç olunca tercihten öte zorunluluklardan bahsetmek gerekir. Su yaşamın kaynağı, kaynak su da sağlıklı suya ulaşmanın hemen hemen tek yöntemidir. Bu sadece bizim ülkemiz için böyle değil, tüm dünya için böyledir. İlk yerleşimleri incelendiğinizde görülecek ki, dünyada ilk yerleşik yaşama geçmede belirleyici olan sudur, insanlar suya kolay ulaşabilecekleri yerleri kendilerine yaşam alanı olarak tercih etmişlerdir. Dolayısıyla su, olmazsa olmazımızdır. 


Sektör olarak bizler suyun değil suyu ambalajlamanın maliyetini tüketiciden almaktayız. Hammaddenin ithal edilmesinden kaynaklanan döviz kurları, üretim mekanizmalarının maliyeti, hijyenin sürekliliğini sağlamak için alınan tedbirler düşünüldüğünde sektörde öne çıkan en önemli sorunları şöyle sıralamak mümkündür:


* Maliyetlerin yüksekliği,
* Yasal yapılanmanın sektörel tecrübeye gereği kadar önem vermemesi,
* Şirketlerin ayakta durmaları için gösterdikleri gayretin göz ardı edilmesi,
* Yasal düzenlemelerle sektördeki firmaların mali yükünün arttırılması,
* Kamunun sağlıklı suya ulaşmasında yegane yöntemin su firmalarının olduğu gerçeğine gereği kadar önem verilmemesi,
* Hizmetin, kamu yararının dikkate alınmaması,
* İhracaat yapan/yapma potansiyeline sahip firmalar için kolaylaştırıcı yöntemlerin benimsenmemesi.


Sorunların merkezinde bu maddelerin doğurduğu sonuçlar yatmaktadır. Tabii ki çözüm için hareket edenler, sorun üretmek için gayret gösterenlerden daha çok çalışınca, sorunlar çözülecek ve tecrübe hanemizde bizden sonrakiler için yerini alacaktır. 

     


Geri Kazanım Katılım Payı GEKAP’ın, su sektörüne etkileri nelerdir? 
2872 Sayılı Kanun Çevre Kanunu ile ilgili yapılan değişikliklerle gündemin bir parçası haline gelen GEKAP, kesinlikle çevre için azımsanmayacak bir öneme sahip. Çevrenin önemi hepimizce malum, ancak biz su üreticilerine getirdiği yük maliyetleri içinden çıkılması zor hale getiriyor. Bu süreçte bazı küçük işletmelerin açmaza sürüklenmesine, maliyetlerin yükünü kaldıramayıp iflasın gerekçelerinden biri haline dönüşebileceği endişesini taşıyoruz. 


Ambalajlı su üreticilerinin ambalaj konusundaki hammadde temini döviz endeksli olarak sürekli yükselirken, diğer yandan da GEKAP vergileri arttırılmaktadır. Suyun temel ihtiyaç olduğu, halkın tümünün ulaşımını mümkün kılmak için yükselen maliyetin tüketiciye yansıtılmama gayretinde olan üretici firmalar işin içinden çıkma hususunda zorlanmaktadır. 


Bir yandan işletmeler istihdam ile diğer yandan temel gıda maddesinin teminini mümkün kılacak çalışmaları ile ayrıca ihracat yapan firmalar ülkemize döviz girdisi sağlayarak değer üretmektedir. Ancak bu gidişle, su üretici firmalara yüklenen yeni yükler, ayakta kalmakta zorlanan işletme sahiplerini yormakta, adeta vazgeçmeleri için yeni nedenler ortaya çıkmaktadır. 


Biz SUSAD olarak dilimizin döndüğü, sesimizin ulaştığı her yerde durumu izah etmeye ısrarla devam etmekteyiz. Yasa yapıcının durumumuzu anlaması için gösterdiğimiz gayrette muhataplarımızın bizi anladığını düşündüğümüz zamanlar da yaşıyoruz, haklısınız diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çok bu hakkımızın yasalara yansımasını, bir an önce uygulamaya dönüşmesini sağlamak için de sabırla gayret ediyoruz. Başarılı sonuçlar aldığımız doğrudur, bir dönem hologram meselesi vardı, SUSAD’ın en temel başarılarından biri olarak o konuyu çözümden öte sorun olarak yaşadığımızı anlatabildik. Bir dönem de merdiven altı su üretimi ile mücadele ettik, orada da sonuç alabildik. 


Varlık gösterdiğimiz her alanda olduğu gibi su sektöründe de gündemi dolduran çözüme muhtaç sorunlarımız devam ederken biz azim ve kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Aslında bu yaşananların, firmalara yüklenen yükün zaman içinde tüketiciye yüklenen ağır bir yük olacağını görmek gerekir. SUSAD olarak genel yaklaşımımız hep birlikte kazanalım, eğer gereğini yapmazsak hep birlikte kaybetmekten korkuyoruz. 


Pandemi süreci ambalajlı su sektöründe ne gibi değişimlere yol açtı?
Pandemi, tüm dünyada büyük değişimlere zemin hazırlayan yanıyla ilkleri yaşattı bize. Hatta Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan en büyük olaydı. Sektör açısından bakıldığı zaman da pandemi gösterdi ki, birçok sektör çalışmalarına ara verdi/vermek zorunda kaldı; ancak su sektörü üretimine devam eden sayılı sektörlerden biri olarak tüketiciye hizmet sundu/sunmakta. Bu sektörün önemini ortaya koyan temel bir veridir. Bizler tüketicinin ihtiyacına cevap vermek için şartları sonuna kadar zorladık, hijyen konusuna azami gayret göstererek, özellikle dağıtımda risk faktörlerini minimize etmeye çalışarak üretimi ve dağıtımı sürdürdük. 


Sektöre girmeyi planlayan yeni yatırımcılar için önerileriniz nelerdir?
SUSAD üyeleri su sektörünün ilklerini yaşadı, bazı konuları el yordamıyla şekillendirerek, yasal düzenlemeye tecrübeleri ile destek sağladı. Bugüne geldiğimizde sektöre yeni girecek olanlar için baştan sona izler şekillenmiş olarak yola çıkacaklar. Önemli ancak zor bir iş. Denilebilir ki her işin zorluğu var, doğrudur. Ancak su sektörünün zoru kolayından çok. Bir kere insan sağlığını birebir etkileyen bir iş, üretimin sürekliliği dikkatin devamlılığını zorunlu kılıyor, maliyet ve kar açısından değerlendirildiğinde de yatırımın kısa sürede dönmesi mümkün değil. Bunları söyledikten sonra şunu da söyleyebilirim, yeni bir yatırımdan öte mevcut sektördeki firmaların durumlarını değerlendirerek, ihtiyaç duyan firmalar varsa ortaklık yöntemiyle güçlendirmek ve böylece hem sahayı yakından tanımak hem karı ve riskleri paylaşarak birlikteliğin gücünden faydalanmak da seçeneklerden biridir. 


Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz.
İlgilinize teşekkür ediyor, sağlıklı suyun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğunu bir kez de buradan söylemek istiyorum.

 

DİĞER RÖPORTAJLAR