RÖPORTAJLAR

Expert Danışmanlık A.Ş. Ortaklarından Hakan KORKMAZ ile içecek tesisi kurumlarında yaşanan aksaklıkları ve bir danışmanlık firması olarak bu aksaklıkların önlenmesinde neler yapabilecekleri üzerine konuştuk. Keyifli sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.

 

Hakan Bey, Expert Danışmanlık’ı tanıyabilir miyiz? 
Expert Tasarım Danışmanlık Makina A.Ş., iki ortaklı bir firma olarak 2021 yılında Ankara’da kurulmuştur. Ortakların su ve içecek tesisi kurulumu, bununla ilgili proje ve teknik şartname hazırlama, makine ve yardımcı ekipman seçimi, tüm tank-borulama-ozonlama ve arıtma işlerinin projelendirilmesi ve bunları yine kendi bünyelerinde bulunan firmalar vasıtasıyla imal ettirilmesi, bina projelendirme, ihale şartnamesi hazırlama, mevcut tesislerin revizyonu ve kapasite artırımı, kaynak suyu bulma, bu sulara ait numune alma ve ruhsatlandırılması, kaptaj-isale hattı proje ve çizimlerinin hazırlanması, bunların imal edilmesi, suyun fabrikaya indirilmesi, tesisin devreye alınması, personellerin eğitilmesi dahil tüm yukarıda bahsi geçen alanlarda tecrübeli olmaları firmanın temellerini atmıştır.


İçecek sektörüne verdiğiniz hizmetler hakkında bilgi alabilir miyiz?
Ambalajlı Su-İçecek, Süt ve Meyve Suyu Sektörü ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetleri.
Ambalajlı Su ve İçecek Tesisi Kurulumu:


* İhtiyaç Kapsamında Fabrika Tasarlanması ve Çizimlerinin Yapılması,
* İhale İçin Proje ve Teknik Şartname Hazırlanması, 
* Komple PET, Damacana, Şişe Hatlarının Kurulması,
* Kırk Bar-Dokuz Bar Hava Hatları ve Bunlara Ait Soğutma Ünitelerinin Kurulması,
* Gıda Güvenliği İçin Kontrol Elemanlarının Kurulması
* Isıtma Kazanlarının Kurulması,
* Dış Saha Stoklama Tanklarının Yapılması,
* Ozonlama Sisteminin Kurulması,
* CIP/Eşanjör Sisteminin Kurulması ve Bunlara Ait Tankların İmal Edilmesi,
* Tüm Filtrasyon Sisteminin Kurulması,
* Tesis İçi-Dışı Tüm Borulama Proje ve Kurulumların Yapılması,
* Tüm Otomasyon İşleri,


Ambalajlı Su ve İçecek Tesisi Kapasite Artırımı ve Revizyonu:
* PET, Damacana, Şişe Hatları İle Bunları Oluşturan Makine Ve Ekipmanları Daha Yüksek Kapasiteli Olanları İle Değiştirilmesi,
* Kaptaj ve İsale Hattı İşleri:
* İhale İçin Proje ve Teknik Şartname Hazırlanması, 
* Su Arama Çalışmaları,
* İsale Hattı Döşenmesi,
* Kaptaj ve Maslak Yapılması, 


Tesis Kurulum ve İşletme Ruhsatlarının Alınması:
* Kaynak Suyu Kiralama Başvurularının Yapılması,
* Orman İzinlerinin Alınması,
* Çevre İzinlerinin Alınması,
* Tesis Kurulum İzinlerinin Alınması,
* Tesis Üretim İzinlerinin Alınması,
* Kaynak Suyundan Doğal Mineralli Suya Geçiş İçin Gerekli İzinlerin ve Ruhsatların Alınması
* İçme Suyundan Doğal Mineralli Suya Geçiş İçin Gerekli İzinlerin ve Ruhsatların Alınması


İçecek sektöründe çözüme kavuşturduğunuz problemler nelerdir? Yeni dönem proje ve hedefleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?
Şu ana kadar karşılaştığımız en ciddi sektörel sorunlar, doğal mineralli su ruhsatı ve kuyu ruhsatı alınması konularında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle resmi kurumlarda görevli kişilerin yönetmeliklere tam hakim olmaması ve bu yönetmelik maddelerini yanlış yorumlamasından dolayı bugün çok sayıda yatırımcı sıkıntı çekmektedir. Firmamızın değerli müşterilerini doğru yönlendirerek; hatta gerektiğinde bizzat sürecin içerisinde yetkililerle görüşerek önlerine doğru savlarla çıkarak ihtiyaç duyulan ruhsatların alınmasında değerli müşterimize çok önemli katma değerler sağlamaktayız. 


Yeni dönem projelerimizden en önemlisi yakında danışmanlığına başlayacağımız anahtar teslim su dolum tesisi kurulumu proje danışmanlığı işidir. Müşterimizle yapılan mutabakat neticesinde şu anda ismini açıklayamıyoruz ancak yakın zamanda tüm sektörün haberi olacaktır.

 
Size göre, bir danışman firma seçerken nelere dikkat edilmelidir?
Özellikle su tesisi kurulumunda danışman firmanın sadece teknik olarak makine, hat ve proses bilgisinin veya sadece ruhsat, izinler ve prosedürlerle ilgili uzmanlık sergilemeleri doğru ve efektif bir yatırım için yeterli değildir. Örnek verecek olursak, teknik ve yasal prosedürlere ek olarak yatırım işinde tecrübeli olmaları bir başka değişle mevzuatın gerekliliklerini karşılayacak doğru özelliklerde, kapasitede ve fiyatta bir hattı seçebilmek efektif yatırım için önem arz etmektedir. 


Sektörde rekabet oranı sürekli artıyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Yerli üreticiye önerileriniz nelerdir?
Maalesef başta Covid-19 ve hala sürmekte olan Rusya-Ukrayna savaşından dolayı başta petrol fiyatları olmak üzere neredeyse Gıda, Kimya, Makina, Hizmet, Turizm dahil tüm sektörlerde %100’lerin üzerinde bir fiyat artışı meydana geldi ve artışlar hala hız kesmeden devam etmektedir. Özellikle gıda sektörünün vazgeçilmezi içinde yer alan içecek sektörümüzde resin başta olmak üzere temel hammadde kaynaklarının fiyatları yukarıda sayılan gerekçelerden dolayı günden güne artmaktadır. Tüm bu artışların yanında özellikle yeni kurulan Su Dolum Tesislerinin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 
Su firmalarımız girdikleri ihalelerde paket su fiyatında kuruşlarla ifade edilecek fark rakamlarıyla işleri almakta veya kaybetmektedir. Bu sektörün ne kadar zor ve rekabetçi olduğunun en büyük göstergesidir. Birçok su firmamız artan hammadde fiyatlarından dolayı hammadde tedarikçilerine borçlarını ya ödeyememekte ya da vadelerin uzatılması için tedarikçilerle görüşmektedir. 


Fiyatlandırma stratejiniz hakkında bilgi alabilir miyiz? Tercih edilme nedenleriniz nelerdir?
Fiyatlandırma stratejimizde en önemli husus, bizden tam olarak ne istendiğinin doğru anlaşılmasıdır. Bu aşamada müşterilerimizle yaptığımız teknik görüşmeler neticesinde toplantı sonrasında kendilerine isteklerini kapsayan hatta bazı eksik aktarılan veya tam olarak ne yapılacağının bilinemediği durumlarda bizim ilave ve yönlendirmelerimizle yapılacakları bir zaman planı çerçevesinde detaylandırarak yapılacakları aktarmaktayız. 


Özellikle:
* Yapılacak işin kapsamı,
* Zamanı,
* Yeri,
* Eğer ruhsatlandırma ile ilgili bir konu ise hangi daireden ne kadar sürede alınacağı, kaç kez saha veya daire ziyareti yapılacağı vb… konular fiyatlandırmamızdaki temel etmenlerdir. 


En önemli tercih sebebimiz iki ortak ve bir teknik müdür dahil hepimizin uzun yıllar sektörde gerek tedarikçi gerekse müşteri tarafında yer alarak sorunları ve bu sorunların çözümü için yapılacakların ne olduğunu çok iyi tecrübe etmemizdir. Çok sayıda firma ile temasta olmamız ve onların sorunlarını bilmemiz firmamıza önemli avantaj sağlamaktadır. Gerek müşteri bazında gerekse resmi kurumlar bazındaki önemli kontaklarımız çözümler açısından avantaj sağlamaktadır. İlave olarak elimizden çok sayıda proje geçmiş olması tedarikçileri iyi tanımamız, makine ve ekipmanların fiyat performans, kapasiteleri hakkında derin bilgi sahibi olmamız, hangi kapasite ve ürünlerde yurtdışı veya yurtiçi ürünlerin tercih edilmesi gerektirdiği gibi konularda deneyimli olmamız, bunların piyasa rayiçlerini bilmemiz firmamıza avantaj sağlamaktadır. 


Sektörde yaşanan sorunlar hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizin bu sorunlara getirdiğiniz çözüm önerileri nelerdir?
Sektörde yapılan en büyük yanlış, doğru bir pazar araştırması yapmadan daha çok fiyat odaklı yapılan yanlış fabrika, hat ve ekipman yatırımının yapılmasıdır. Diğer bir önemli yanlış ise mevcut su kaynağı ve bu su kaynağına ait debinin artırma olasılıklarını değerlendirmeden direkt olarak yüksek kapasiteli hat yatırımlarının yapılmasına başlanmasıdır. Özellikle günümüzde döviz kurlarının fırlayıp gittiği şu günlerde ortalama bir hattın en ucuzunun yerli çözüm ile 25 milyon - 30 milyon TL'den başladığı ve bu alımların yurtdışından yapılmasının tercih edilmesi ile bir hattın fiyatının 75 milyon TL gibi rakamlara çıktığı bir dönemde yatırımın doğru ve teknik bir şekilde planlanarak yapılması işletmenin sonraki dönemlerde de büyüyerek faaliyetlerine devam edebilmesi için hayati önem arz etmektedir. 


Su tesislerinde yatırımdan sorumlu bazı teknik kişilerin yeterli bilgi, tecrübe ve tekniğe sahip olmamasından kaynaklı yanlış yatırımlarda karşımıza çıkan en büyük sorunlardan bir tanesidir. Makine parkuru için gerekli olan teknik bilginin yanı sıra; kurumsal ilişkiler ve ilgili yönetmeliklere vakıf olunmamasından kaynaklı ruhsat alım gecikmeleri ile de sıklıkla karşılaşmaktayız. 


Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz.

DİĞER RÖPORTAJLAR