Kızılay İçecek: MADEN SUYU ÜRETİMİ

Kızılay İçecek Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi
* Alp Eren Şahin / Ar-Ge Uzman Yardımcısı
* İrem Uysal / Ar-Ge Uzman Yardımcısı


TARİHİN ŞİFA KAYNAĞI
Mineralli suların insanlar tarafından şifa amaçlı kullanımı yazılı tarihin bile çok öncesine dayanmaktadır. İnsanların nedenlerini bilmedikleri halde birtakım hastalıkların tedavisinde maden sularını kullandıkları bilinen bir gerçektir. Bu günkü modern tedavi yöntemleri ve ilaç bolluğu olmayan yıllarda maden suları, tedavi için kullanılmış ve önemli ŞİFA KAYNAĞI olmuştur.


Afyonkarahisar Gazlıgöl' de bulunan Madensuları ve Jeotermal suların kullanımı da çok eski tarihlere gitmektedir. Romalılar döneminden kalma hamamlarının bazıları ise yörede halen kullanılmaktadır. Osmanlı döneminde başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere, pek çok padişahın, maden sularından istifade ettiği, üstelik bu suları büyük cam damacanalarda pek çok zahmete katlanarak İstanbul'a getirdikleri tarihi gerçekler arasındadır. 


Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tarafından Bizzat Sermayesi Verilerek Kurulan Tesis, Türk Kızılay Derneği’ne Emanet Edilmiştir.
1923 yılında Eskişehir-İzmir demiryolu hattı yapımında çalışan Fransız mühendislerce Ankara’ya getirilerek tanıtılan Kızılay Madensuyu, Büyük Önder Atatürk’ün bizzat sermayesini vererek kurdurduğu bir fabrikadır. Kızılay Maden Suları, Derneğe gelir getirmesi amacıyla 1926 yılından beri üretiminin ve dağıtımının yapıldığı bir mineralli sudur.


Cumhuriyet Türkiyesinin ilk modern fabrikalarından ve üretim kapasitesi ile de ülkemizin en büyük şişeleme tesislerinden biri olan Kızılay İçecek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Afyon Şube Müdürlüğü, 78 yıldır ülke çapında ve 3 yıldır da yurt dışında Kızılay Maden Sularının satışını başarıyla gerçekleştirmektedir. Ülkemizde maden sularının tanıtımında ve meşrubat pazarının bugün geldiği noktada Kızılay'ın çabalarının büyük katkısı vardır. 2013 yılında inşaatına başlanılan Erzincan Mineralli Su Fabrikası, 2014 yılı Nisan ayında deneme üretimlerine ve üretime başlamıştır.

 

Türkiye’nin En Zengin Mineral Oranına Sahip Maden Sularından Biri...
İçeriğindeki bol mineral ile günlük mineral alımını destekler ve sindirime iyi gelir.


 

Türkiye’nin En Zengin Magnezyumuna Sahip Maden Suyu...
İçeriğindeki bol magnezyum ile kalp damar sağlığına iyi gelir. Kas ağrılarının giderilmesinde ve krampların önlenmesinde yardımcı olur.


 

Her zaman doğallığın en sade halini size getiren Kızılay İçecek, 1926 yılından bu yana Afyon Gazlıgöl'den zengin mineralli ve 2014’ten beri Erzincan Akyazı'dan zengin magnezyumlu kaynakları ile özel tatları hijyenik kontroller sağlayarak sizlere ulaştırıyor. Yüksek üretim kapasiteli, son teknoloji ile üretim yapan iki tesisi ile yurt içinde ve yurt dışında Kızılay farkını her yudumda maden suyu sevenlere sunuyor.

 

* 200.000 m2 alanda kurulu 160.000 şişe/saat üretim kapasiteli Afyonkarahisar Fabrikası 
* 100.000 m2 alanda 170.000 şişe/saat üretim kapasiteli Erzincan Fabrikası
* 2 farklı maden suyu kaynağına sahip tek firma 
* Doğal içerikli 17 farklı ürün
* Türkiye'de insani yardım alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge merkezi olan Prof. Dr. Besim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi 2020 yılında kurulmuştur.


 

Maden Suyu Nedir? 
Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde, uygun jeolojik şartlarda doğal olarak oluşan, en az 1000mg/L çözünmüş mineraller ve/veya eser elementler bulunduran, doğal yapısında karbondioksit ve radyoaktif elemente sahip olan, yeryüzüne kendiliğinden çıkan veya teknik usuller ile çıkartılan sıcak veya soğuk yeraltı sularıdır.


Maden Suyu Nasıl Oluşur?
Yağmur ve kar suyu gibi yüzey sularını besleyen yağışlar kayaçların yarık ve çatlaklarından veya yüzey toprağının emmesi sonucu derinlere sızar. 
Yerin altına sızan bu sular uzun süre boyunca yer altındaki su rezervuarları olarak adlandırdığımız boşluklarda depolanır. 


Rezervuardaki basınç ve sıcaklığın etkisiyle sular, bulduğu en kolay yoldan (genellikle fay hatları veya hidrotermal kanallar) yukarıya doğru hareket ederek artezyen şeklinde yer yüzüne çıkar. 


Sular yukarı çıkarken temas ettikleri değişik türdeki kayaçlardan farklı mineralleri bünyelerine alırlar. Böylece mineralli su özelliği kazanmış olurlar. Bu suları diğer sulardan ayırt eden en önemli özellik ise bünyelerinde en erimiş madde bulundurmalarıdır. Maden sularının bünyelerinde bulundurdukları minerallerin oranları, onların hangi kayaçlarla temasta olduklarının göstergesidir.


Maden Suyunun Faydaları
* Sağlıklı yaşam desteği ve sağlıklı koruma
* Mineral eksikliğini giderme, mineral gereksinimi karşılama
* Bazı hastalıkların doğrudan veya destekleyici tedavisi
* Bazı rahatsızlıkların giderilmesi ve önlenmesi


Doğal Maden Suyundaki Mineraller ve Sağlık Açısından Önemi
* Kalsiyum: Kemik ve diş sağlığı, kan pıhtılaşması, sinir uyarılarının iletimi
* Magnezyum: Kalp sağlığı, kas ve sinir sağlığı ve enerji üretimi
* Sodyum: Su-elektrolit dengesi, sindirim, asit-baz dengesi, uyarı iletimi
* Potasyum: Hücre metabolizması, su dengesi

* Florür: Diş ve kemik sağlığı

* İyodür: Troid bezi fonksiyonları
* Klorür: Su-elektrolit dengesi, sindirim
* Bikarbonat: Sindirim, asit-baz dengesi
* Sülfat: Sindirim safra kesesi ve fonksiyonların uyarılması