RÖPORTAJLAR

“2016 yılında yıllık kişi başına ortalama ambalajlı su tüketiminin 65 lt PET ve cam, 78 lt damacana olmak üzere toplam 143 litre olarak gerçekleşmesi beklenmektedir” diyen Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı S. Serdar SEYHANLI ile yapmış olduğumuz söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umut ediyoruz.

 

 

Sektörün, 2015 yılı pazar büyüklüğü ve 2016 yılı beklentileri hakkında bilgi alabilir miyiz?
2015 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi %2,4’lük büyüme ile 10,98 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,23 milyar litresi %1,5’lik küçülme ile damacana satış kanalından, 4,75 milyar litresi de %8’lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının %57'sini, diğer ambalajlı sular ise %43’ünü oluşturmuştur. 2015 yılında sektördeki toplam ciro yaklaşık 4,58 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

2016 yılında Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,25 milyar litreye ulaşması ve sektördeki toplam cironun yaklaşık 5,04 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir. Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının %40 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır.


Sektörün gelişmesindeki önemli etkenler nelerdir?
Ambalajlı su sektörünün gelişmesindeki etkenleri; gıda ile temas eden ambalajlar hakkında kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önlenmesi için bilimsel açıklamalarla tüketicilerin bilgilendirilmesi, ambalaj sektöründeki dünyadaki gelişme ve yeniliklerin takip edilerek sektöre hızlıca entegre edilmesi, ambalaj girdilerinde uluslararası piyasalarla rekabet koşullarının sağlanabilmesi için ekonomik hale getirilmesi şeklinde sıralayabiliriz.


Ambalajlı su sektörünün son yıllarda bu kadar büyümesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ülkemizde yeterli ve dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin artması, en temel ihtiyaç olan su tüketimine yönelik sağlık kaygılarını da artırmakta, buna bağlı olarak da ambalajlı su tüketimi artmaktadır. Artan şehirleşme, ambalajlı suyun temizliğine, kalitesine ve sağlıklı olmasına duyulan güven gibi faktörler, ambalajlı suyun tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle damacana su, eve servisin verdiği pratiklik, kullanım kolaylığı, günlük olması ve ekonomik olması gibi faktörler nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor.
Ambalajlı su sektörünün genel ekonomik pazara ilişkin katkısı da önem taşıyor. Ambalaj girdilerinin ülkemizde üretilmesi, evlere ve işyerlerine servis ve yarattığı istihdam açısından ambalajlı su sektörü önemli bir işlevi yerine getiriyor. Bu yönüyle günümüzde 4,58 milyar TL’lik bir ekonomi ortaya koyan sektör, 11 bini aşkın kişiye doğrudan olmak üzere toplamda 100 bine yakın kişiye istihdam olanağı sağlıyor.

Ülkemizde 2015 yılı itibarıyla yaklaşık 139 litre olan kişi başı yıllık ambalajlı su tüketiminin, giderek yaygınlaşan sağlık bilinci, her geçen gün daha ciddi bir hal alan obezite sorunu, şehirleşme, artan kişi başı milli gelir, gelişen perakende kanalı gibi nedenlerle önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara çıkması bekleniyor.


Türkiye'deki ambalajlı su tüketimini Avrupa ile karşılaştırdığınızda neler söylemek istersiniz?
Ambalajlı su sektörü yükselen sağlık trendi, artan şehirleşme gibi global trendler nedeniyle, tüm dünyada içecek kategorisi içinde en hızlı büyüyen kategori. 2000 yılında 137 milyar litre olan toplam global ambalajlı su pazarı 2012 yılı itibarıyla 323 milyar litreye ulaşmıştır.  Bu hacmin %40’lık kısmını damacana ürünler oluşturmaktadır.  

Yaşanan bu önemli büyümenin, ekonomik dinamiklere paralel, ağırlıklı olarak, gelişmekte olan ülkelerden geldiğini ve önümüzdeki dönemde de bu büyümenin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden geleceğini öngörüyoruz.

Türkiye; gelişen ekonomisi ve başarılı ambalajlı su sektörü ile son 10 yılda Çin ve Endonezya’dan sonra tüm dünyada en hızlı büyüyen 3. ülke konumundadır.
Özellikle son yıllarda yaşanan güçlü büyüme rakamlarıyla ulaştığı 10,98 milyar litrelik hacim Türkiye’yi, ABD, Çin, Brezilya, Almanya, Meksika gibi ülkelerin ardından en büyük 8. ambalajlı su ülkesi haline getiriyor.


Türkiye’de kişi başı ambalajlı su tüketimi ne kadar?
2015 yılında yıllık kişi başına ortalama ambalajlı su tüketimi 60 lt PET ve cam, 79 lt damacana olmak üzere toplam 139 litre olarak gerçekleşmiştir. 
2016 yılında yıllık kişi başına ortalama ambalajlı su tüketimi 65 lt PET ve cam, 78 lt damacana olmak üzere toplam 143 litre olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.


Su tüketilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 
Satın aldığımız suyun renksiz, kokusuz ve berrak olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Ambalajlı sular belirlenen kriterlere göre, serin, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayan temiz bir ortamda muhafaza edilmelidir.

Vermiş olduğunuz bilgiler için  çok teşekkür ederiz.

 

DİĞER RÖPORTAJLAR